PROGRAM A REČNÍCI


Podujatie sa uskutoční od večera 14.novembra (štvrtok) do obeda 17.novembra 2019 (nedeľa).

Prebieha vo forme dvoch až troch blokov prednášok (doobedné, poobedné, večerné).

Hlavná hviezda programu:

Robert P. Murphy

Research Assistant Professor

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov prednášok: Rakúska škola vs. Keynesiansky mainstream (Murphy vs. Krugman); Teória hospodárskeho cyklu; Čo je to úrok

 

Ďalší rečníci:

 

prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.

Je rektorom vysokej školy CEVRO Institut, šéfredaktor odborného časopisu New Perspectives on Political Economy, preložil viac ako desať kníh, ako pedagog sa venuje najmä ekonomickým a hospodársko-politickým témam.

Názov prednášok: Úvod do rakúskej ekonómie; Anarchia ako konzervatívny ideál; Ekonómia a životné prostredie; Anarchia ako konzervatívny ideál

Juraj Bednár

Je podnikatateľ a spoluzakladateľ Paralelná Polis Bratislava a tiež pražskej Paralelní Polis. V súčasnej dobe sa venuje firmám Citadelo a Hacktrophy, ktoré sa venujú IT bezpečnosti. Ide o tím hackerov (tzv. penetračných testerov). S ich pomocou dodáva bezpečnostné audity, prevažne webových aplikácií. Venuje sa vytváraniu bezpečnostných služieb a testovaniu niekoľkých webových aplikácií pre finančný sektor (poisťovne, banky) a e-commerce riešenia (spracovateľa kreditných kariet, e-shopy, …).

Názov prednášky: Ako žiť slobodný život? Prezentácia Paralelná Polis

Juraj Karpiš

Je spoluzakladateľom INESS a členom od jeho vzniku. Ukončil Fakultu manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment. Predtým, ako začal pôsobiť v INESS, bol zamestnaný v komerčných finančných inštitúciách v zahraničí a na Slovensku. V INESS má na starosti zdravotníctvo, monetárnu politiku a euro. V rámci dlhodobej špecializácie na fungovanie finančného systému detailne sledoval a komentoval krízové dianie, čím prispel k ekonomickému vzdelávaniu na Slovensku. Časopis .týždeň ho označil za osobnosť roka 2011. V roku 2015 vydal ekonomický besteller „Zlé peniaze – sprievodca krízou“. Je členom Klubu ekonomických analytikov.

Názov prednášky: Čo by ste mali vedieť pred ďalšou krízou?

Dr. Richard Ďurana 

Pracuje v INESS od začiatku jeho činnosti v roku 2006. Po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave absolvoval postgraduálne štúdium na Chemickom ústave SAV, kde pracoval ako vedecký pracovník – biochemik.Venuje sa hospodárskej politike, verejným financiám, duševnému vlastníctvu.
Pôsobí aj ako fellow francúzskeho IREF

Názov prednášky: Patentmi proti pokroku

Radovan Ďurana 

Po ukončení Fakulty manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment pracoval v komerčnej banke v zahraničí ako analytik. Oblasťou jeho záujmu sú verejné financie, sociálny systém. Už niekoľko rokov vedie vzdelávací projekt Cena štátu. Pôsobí aj ako fellow francúzskeho IREF.

Názov prednášky: Cena štátu a Welfare state

Dr. Róbert Chovanculiak 

Do INESS nastúpil po predchádzajúcej spolupráci v roku 2015. Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium na katedre Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Predchádzajúce pracovné skúsenosti má ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu.

Názov prednášky: Pokrok bez povolenia

Martin Vlachynský 

Po predchádzajúcej spolupráci nastúpil do INESS ako nový člen v roku 2012. Vyštudoval na Ekonomicko-správní fakulte MU v Brne, následne absolvoval master štúdium na University of Aberdeen. Niekoľko rokov pracoval ako špecialista na web marketing a sociálne siete. Zaoberá sa hospodárskou politikou, energetikou a prírodnými zdrojmi.

Názov prednášky: Prečo potrebujeme trh v zdravotníctve

Marianna Sádecká

Je členka Paralelnej Polis sa venuje kryptoanarchii a kryptomenám z ekonomického a spoločenského hľadiska. V súčastnosti v Prahe študuje politickú ekonómiu – odbor rakúska ekonómia. Spoluzakladala združenie Slovak Students for Liberty, s ktorým sa snažia o zlepšenie ekonomického myslenia na Slovensku a je slovenským zástupcom Liberlandu. Organizovala konferencie ako Bitcoin je Retro či Decentralized Liberty a spolupracovala na festivale počítačového umenia Demobit. Popri častom cestovaní robí ekonomicko cestovateľské prednášky a venuje sa umeniu.

Názov prednášky: Kryptomeny – základy

Jozef Martiniak

Je podnikateľ a CEO Elevatortec a Artini s.r.o. Vyštudoval na TUKE, na Ekonomickej fakulte v Košiciach.

Diskusia na tému úlohy podnikateľa