SREK 2013


V dňoch 19. – 22. septembra sa v Kaštieli Mojmírovce stretla skupina 25 študentov, ktorí mali záujem rozšíriť si svoj prehľad v oblasti rakúskej školy ekonómie.

Juraj Karpiš z INESS zahájil Seminár úvodnou štvrtkovou prednáškou o základných princípoch a tvárach rakúskej školy ekonómie. Pokračoval hneď na druhý deň, kedy ozrejmil  pojem inflácia a priblížil príčiny ekonomickej krízy. Podnet na zamyslenie nad (ne)vyčerpateľnosťou nerastných surovín prišiel od Martina Vlachynského z INESS. Značný priestor vo večernej diskusii pohltila téma duševného vlastníctva –  patentov a copyrightov, ktorej sa venovala prednáška Dr. Richarda Ďuranu z INESS. S domácimi témami – štátnym rozpočtom a dôchodkovým zabezpečením nás oboznámili Radovan Ďurana z INESS a docent Ján Šebo z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nesmieme však zabudnúť na našich zahraničných hostí, ktorými boli Prof. Alexander Fink z University of Leipzig v Nemecku a Dr. David Lipka, dekan School of International Relations and Diplomacy na Anglo-American University v Prahe. Zatiaľ čo profesor Fink vzbudil pozornosť prednáškou na tému analytickej anarchie a polycentrického právneho usporiadania, Dr. Lipka rozprúdil živú diskusiu o tom, prečo nebyť komunistom alebo aký je vzťah medzi ekonómiou a ideológiou.

Jednotlivé prednášky sprevádzali krátke diskusie, ktoré sa z prednáškovej miestnosti a času na to vyhradeného presúvali k obedom a voľným chvíľam. Rečníci tiež ochotne odpovedali na otázky a konfrontovali názory účastníkov v diskusnom paneli s názvom: Rakúska teória vs. prax – ako ďalej Slovensko a Európa?

TLipka

certif1

diskusie2spolocna