ČO JE RAKÚSKA EKONOMICKÁ ŠKOLA ?


Rakúska ekonomická škola nie je o tom, ako produkcia Sacher torty prispieva k rastu HDP Rakúska. S Rakúskom má spoločnú jedinú vec. Jej prví predstavitelia sa narodili v 19. storočí v tejto krajine. Časom sa však ekonómovia používajúci metódy Rakúskej školy roztrúsili po celom svete. Patrili či patria medzi nich:

 • Eugen Böhm von Bawerk
 • Carl Menger
 • Ludwig von Mises
 • Friedrich Hayek
 • Murray Rothbard
 • Henry Hazlitt
 • Israel Kirzner
 • Robert Murphy
 • Joseph Salerno
 • Walter Block
 • a mnohí ďalší…

Rakúska ekonomická škola má viac ako storočie. V posledných rokoch sa však vracia do širokého povedomia vďaka finančnej kríze, ktorú jej teórie úspešne vysvetľujú.

„Rakušania“ používajú na rozdiel od mainstreamových teórii (Keynesianizmu, či monetarizmu) iný prístup k ekonómii. Jeho základom je subjektívna teória hodnoty. Oveľa viac sa dozvieš na SREKu.

Austrian-Vs-Keynesian-Printable-resize

 

Prihláste sa