SREK 2011


V dňoch 17.-20. marca sa v Brusne uskutočnil druhý ročník Seminára rakúskej ekonómie.

Po úvodnom privítaní účastníkov a ich krátkom predstavení ihneď nasledovala prvá z prednášok venovaná projektu INESS Cena štátu. Predniesol ju Radovan Ďurana (INESS), ktorý do problematiky verejných financií aktívne zapojil študentov, čo vyústilo do živej debaty o opodstatnenosti tých-ktorých verejných výdavkov už počas prednášky.

Piatkový maratón prednášok výborne rozbehol Ján Šebo z Independent Traders Club, o.z., ktorý prednáškou na tému Špekulatívne obchodovanie na základe makroekonomických ukazovateľov s podnázvom Kde má „Rakúšan“ pravdu a ako ju využiť zadosťučinil praktickému využitiu Rakúskej ekonomickej teórie. Ako človek z praxe, ktorý sa reálne pohybuje a obchoduje na burze, zdôraznil kľúčovú úlohu fundamentálnej analýzy. Dôsledné pozorovanie indikátorov na trhu spolu s aplikáciou teoretických poznatkov Rakúskej školy vedie ku kvalitným odhadom budúceho vývoja trhu, čo sa dá na burze samozrejme následne využiť. Nasledujúcim rečníkom bol Juraj Karpiš (INESS), ktorý témou Dolár vs. Euro – problémy experimentu s fiat peniazmi poukázal na systémové chyby centrálneho bankovníctva, ktoré vedú k rozširovaniu mýtov o inflácii a deflácii, deformovaniu hospodárstva, narúšaniu signálov nedostatku v ekonomike (cien) a z toho prameniacich sekundárnych problémov v podobe tvorenia bublín a vytvoreniu priestoru na enormné zadlžovanie štátov. Poobede patrilo zahraničným rečníkom, senior fellow CATO institute a viceprezidentovi ATLASu, Dr. Tomovi Palmerovi a rektorovi CEVRO institute v Prahe, profesorovi Josefovi Šímovi. Tom Palmer najprv v prednáške Greatest Myths about Free market trefne popísal mýty o slobodnom trhu, inak v spoločnosti bežne prijímané ako fakty. V ďalšej prednáške Law and Economics Josef Šíma poukázal na vzťah medzi ekonómiou a právom. Piatkové prednášky ukončil Tom Palmer so svojou druhou prednáškou „The Benefits of Freedom of Trade and Travel“.

Sobotu otvoril opäť Tom Palmer, ktorý svoju poslednú prednášku Pre-government Social Security zameral na sociálny systém. Svoj pohľad uprel do minulosti, kedy bolo sociálne poistenie poskytované na báze dobrovoľnosti. Či už šlo o dobrovoľné poistenie, alebo o dobrovoľné poskytovanie sociálnej pomoci charitou a vzájomnými spoločenstvami. Ich počet však po rozbujnení štátu výrazne poklesol a vplyvom jeho zásahov a regulácií momentálne už nie sú schopné plniť svoju niekdajšiu prirodzenú funkciu. Josef Šíma výborne nadviazal na piatkovú prednášku Juraja Karpiša o menovom systéme témou Deflácia- pre a proti, kde vyvrátil mýtus o škodlivej deflácii. Ak je deflácia v zmysle zníženia cenovej hladiny sprievodným javom recesie, poukázal na logické dôvody, prečo by sa ju štát nemal snažiť potlačiť v záujme nevytvárania opätovnej cenovej bubliny, ktorá bude musieť byť korigovaná ešte väčším poklesom cenovej hladiny, čo vyústi do nekonečného cyklu. Posledná prednáška Josefa Šímu Ktoré služby trh poskytuje? Obrana a súdnictvo na trhu bola zároveň najkontroverznejšou. Nastolenie otázky, či by bolo možné tieto služby poskytovať efektívnejšie, ak by sme umožnili konkurenciu vzhľadom na dnešný štátny monopol,  očakávane naštartovala výbornú diskusiu. Tá sa natiahla minimálne na dvojnásobok vyhradeného času, čo svedčí množstve nezodpovedaných a zaujímavých otázkach, ktoré takýto prístup nahliadania na obranu a súdnictvo vyvoláva. Večer bol venovaný moderovanej diskusii, kedy lektori odpovedali na rôzne otázky tykajúce sa všetkých odprednášaných tém, čo v konečnom dôsledku znamenalo zopár vyjasnení niektorých nezrovnalostí a ďalšie obohatenie o nové myšlienky a argumentácie.

Posledný deň sa niesol v duchu témy Intelektuálne vlastníctvo. Prednáška Richarda Ďuranu (INESS) rozprúdila zaujímavú diskusiu, ktorá doznievala aj po jej oficiálnom skončení. Následne boli študentom odovzdané certifikáty o absolvovaní Seminára rakúskej ekonómie, čo oficiálne ukončilo víkend nabitý prednáškami, diskusiami, a v prvom rade novými vedomosťami, zážitkami a známosťami.tom palmer prednasa2

diskusia1jan sebo prednasaradovan durana prednasasrek_scholtz_simorova_sokolova_sinalystudenti2