O NÁS


Organizátorom Seminára rakúskej ekonómie je Inštitút ekonomických a spoločenských analýz – INESS.

Nezávislý think tank INESS publikuje analýzy zamerané na uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a ich dopadov v podmienkach slovenskej ekonomiky od januára 2006. Monitoruje činnosť a financovanie verejného sektora, hodnotí efekty legislatívnych zmien, vypracováva sektorové analýzy a tiež komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy. Cieľom INESS je rozšíriť všeobecné povedomie o spôsobe fungovania trhového mechanizmu, efektov štátnych zásahov a ich dopadov na spoločnosť a životy bežných ľudí. Medzi prioritné oblasti záujmu INESS patrí daňový a odvodový systém, zdravotníctvo, monetárna politika, problematika EÚ, regulácie a vlastnícke práva. V súčasnosti je INESS najcitovanejším ekonomickým think tankom v médiách na Slovensku.

INESS je nezávislé, neštátne a apolitické občianske združenie založené fyzickými osobami, ktoré je financované výhradne z darov fyzických osôb a príjmov z vlastnej činnosti.

Je dlhodobo najcitovanejším ekonomickým think tankom na Slovensku. Získal rad prestížnych medzinárodných ocenení, napr. najlepší internetový projekt na Golden Umbrella Think Tanks Awards, či cenu pre Inovatívne médiá v rámci programu The 2008 a 2010 Templeton Freedom Awards.

Viac informácií o INESS a našej činnosti nájdete na našej stránke tu.