SREK 2010


V dňoch 8-11 apríla 2010 sa v Hoteli Brusno v Brusne uskutočnil Seminár rakúskej ekonómie – Ekonómie, ktorá predpovedala krízu.

Jeho cieľom bolo zlepšiť kvalitu ekonomickej výučby na Slovensku pre vybraných študentov prostredníctvom komplexného ekonomického seminára s kvalitnými lektormi a dôrazom na aktuálne ekonomické problémy a praktické aplikácie záverov ekonomickej teórie.

Na seminári prednášalo spolu celkom 7 lektorov, z toho 2 zahraniční (Philipp Bagus, Univerzita kráľa Juana Carlosa v Madride, Španielsko a David Lipka, Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká republika) a 5 domáci (Ján Šebo, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Juraj Karpiš, INESS, Radovan Ďurana, INESS, Martin Štefunko, komerčná sféra, Matúš Petrík, komerčná sféra, Richard Ďurana, INESS).

Z cca 70 prihlásených študentov sme na základe posúdenia vyplneného online dotazníka vybrali 32 najlepších študentov z univerzít zo všetkých geografických častí Slovenska i zahraničia, zastúpené boli Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ale zúčastnili sa aj slovenskí študenti študujúci v zahraničí – University of Oxford, University of Amsterdam, University of Aberdeen, FIT VUT Brno, VŠE Praha, Univerzita Karlova Praha.

Samotná výučba prebiehala formou prednášok, po ktorých nasledovala diskusia o preberanej téme. Kurikulum bolo zostavené tak, aby sa preberaná teória dala aplikovať na aktuálne ekonomické dianie na Slovensku i vo svete. Tomuto cieľu bol prispôsobený aj výber prednášajúcich, z ktorých časť pochádzala z akademickej obce, časť z tretieho sektora a časť z podnikateľskej sféry.

Od metodológie rakúskej ekonomickej školy, vlastníckych práv, rakúskej teórie hodnoty, margnalistickej revolúcie, cien a ich informačnej funkcie, konkurencie a úlohe podnikateľa sme sa dostali cez ekonómiu verzus ideológiu až ku kríze (peniaze a ich funkcia, systém frakčných rezerv, centrálne banky, rakúska teória hospodárskych cyklov) či praktickému investovaniu.

Prednášajúci boli každý deň k dispozícii aj po skončení oficiálneho programu a diskutovali s účastníkmi aj na témy, na ktoré pri diskusiách po prednáškach neostal priestor. Celkovo na podujatí odznelo 12 prednášok s následnou diskusiou a premietali sme jeden výukový film.

lipkabagusucastnicispolocna