Ako udržať dostupnosť zdravotnej starostlivosti? Analytici ukázali konkrétne opatrenia

Portál Zdravotnícky denník uverejnil závery zo štúdie INESS, Slovenské zdravotníctvo 2023-2030, v ktorej navrhuje 36 opatrení rozdelených do 11 oblastí na zmenu.

Ako udržať dostupnosť zdravotnej starostlivosti? Analytici ukázali konkrétne opatrenia

INESS: 

"Regulátor musí upustiť od mikromanažmentu celého odvetvia. Obzvlášť v prípade štátnych nemocníc je dôležité, aby získali ekonomickú svojprávnosť. To znamená transformáciu právnej formy, štartovací kapitál, ale aj zodpovednosť za výsledky. Významnejšiu úlohu vo formovaní zdravotníctva a garantovaní dostupnosti pre svojich obyvateľov by mali hrať regióny a obce, tak ako je to bežné v západnej Európe."

Celý článok zo dňa 8.11.2023 si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards