Baumolov efekt nie je nevyhnutný, je len ťažký

Takzvaný Baumolov efekt (niekedy aj Baumolova choroba podľa ekonóma Williama Baumola) je tendencia miezd narastať aj v tých sektoroch, ktoré vykazujú minimálny, až nulový nárast produktivity. To vedie k nárastu ceny na jednodutku produkcie v týchto sektoroch. Typicky sa týka služieb ako je zdravotníctvo, vzdelávanie, či kultúra. Nasledujúci text je prekladom anglického textu z Adam Smith Institute.