INESS sa v celosvetovej konkurencii podarilo získať grant od amerického Atlasu

Atlas Economic Research Foundation oznámil piatich nových príjemcov grantov Dorian &
Antony Fisher Venture Grants
, programu na pomoc najperspektívnejších
mladých think-tankov na svete. Jeden z nich je aj INESS. INESS sa v celosvetovej konkurencii podarilo získať grant od amerického Atlasu

Každý z piatich inštitútov môže obdržať
sumu až do výšky 100 000 dolárov v priebehu nasledujúcich 3 rokov. Počas tohto
obdobia však musia byť s Atlas v úzkom kontakte. Bude im pomáhať pri rozvíjaní plánov
a monitorovať ich výstupy. Grant pre týchto päť inštitútov, vybraných spomedzi
100 žiadateľov považuje Atlas Economic Research Foundation za investíciu do budúcnosti
slobody.

Na získanie plného grantu musia tieto organizácie
spolupracovať s Atlasom na svojich zámeroch, dosahovaní určitých stanovených
míľnikov. Podmienkou obdržania prostriedkov je aj schopnosť samostatného
zabezpečenia zodpovedajúceho ekvivalentu zdrojov (ide o tzv. matching
grant). Prostredníctvom programu the Fisher Venture Grants sa donori Atlasu výrazne
podieľajú na financovaní sľubných organizácií, ktoré môžu mať výrazný vplyv na
smerovanie slobody v rôznych častiach sveta.

Jedným z vybratých inštitútov je aj
INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, ktorý Atlas zaujal
využívaním inovatívnych prístupov na zastavenie rozpínajúceho sa štátu, či
spustenie portálu Cena štátu, ktorý informovaním
o fungovaní verejných financií vytvára tlak na racionalizáciu verejných
výdavkov.

V roku 2009 získali Fischer venture
granty okrem INESS aj Center for
Political Studies (CEPOS)
z Dánska, Instituto Juan De Mariana (IJM) zo Španielska, Samriddhi (Prosperity Foundation) z Nepálu a Show-Me Institute z Missouri, USA.

Atlas Economic Research Foundation bol založený
v roku 1981. Sídli vo Washingtone D.C. a jej cieľom je rozvíjať a utužovať
medzinárodnú sieť nezávislých think-tankov. Atlas nevyhľadáva, ani neprijíma
štátne financovanie. Jeho granty a programy sú financované výhradne prostredníctvom
dobrovoľných príspevkov od súkromných osôb a organizácii zdieľajúcich vieru
Atlasu v princípy slobodnej spoločnosti.

Tlačovú
správu v anglickom jazyku si môžete prečítať tu.

Leták Atlasu „Investujeme do budúcnosti slobody“ si
môžete pozrieť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards