INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

Opatrenie číslo 63: Znížte odvody!

Juraj Karpiš, 12.02.2009 09:21 , zaradenie Články týždňa
Ako sa zhoršujú prognózy ekonomického rastu, vláda prichádza s novými balíčkami plnými opatrení, ktoré nás majú pred dopadmi krízy zachrániť. Tretí balíček končí na opatrení číslo 62. Napriek úctyhodnému počtu, to najdôležitejšie protikrízové opatrenie stále chýba. Treba znížiť odvody. Prečo? Tu sú dôvody:
• podnikatelia získajú peniaze okamžite a nie až keď sa začne realizovať prvý PPP projekt
• znížime náklady zamestnávateľov, čo im umožní udržať viac pracovných miest (ak by bola plná zamestnanosť, pravdepodobne celá úspora z nižších odvodov by prešla na zamestnanca, pri vyššej nezamestnanosti si zamestnávateľ časť tejto úspory udrží)
• znížením nákladov na prácu, na rozdiel od znižovania spotrebných daní alebo dane z príjmu, priamo zvyšujeme motiváciu zamestnávať, čím podporíme tvorbu nových pracovných miest
• poskytneme prostriedky zamestnávateľom, ktoré môžu podporiť ich investície do reštrukturalizácií výroby. Slovenskú ekonomiku nezachránime podporou slovenskej spotreby. Negatívne efekty zmeny zahraničného dopytu ale môžeme zmierniť podporou podnikov v adaptácií na novú štruktúru zahraničnej spotreby. Slováci produkciu VW a Kie ani pri zvýšenom nezdaniteľnom minime nevykúpia.
• opatrenie nie je selektívne a pomôže plošne všetkým zamestnávateľom (domácim rovnako ako zahraničným investorom, novým, starým, malým, veľkým, poľnohospodárom, stavbárom.....)
• nie je náchylné na klientelizmus politikov a zneužívanie zo strany podnikateľov
• na rozdiel od rozdávania peňazí ľuďom, ktoré pravdepodobne tak či onak skončia v zahraničných výrobkoch, podporujeme priamo domácu produkciu
• na rozdiel od znižovania daní cestou zvyšovania nezdaniteľnej časti základu dane by zo zníženia odvodov profitovali vzhľadom na maximálne odvodové limity najmä zamestnanci s najnižšími príjmami. Schválené zníženie nezdaniteľnej časti základu dane nijako nepomôže 30-40% zamestnancov, ktorí vzhľadom na svoje nízke príjmy a už existujúce daňové bonusy žiadnu daň z príjmu neplatia (tento problém teraz rieši zamestnanecká prémia).
• presunom zdrojov podnikom im dovolíme využiť ich lokálne vedomosti o novej štruktúre dopytu a na tomto základe sa rozhodnúť, ako prostriedky umiestniť. Centrálny plánovač v Bratislave nemôže vedieť, ktoré výrobné faktory sú nevyužívané a preto nemôže vedieť kam smerovať vládne výdavky v snahe o ich efektívnejšie využitie..
• zlacníme slovenskú pracovnú silu v medzinárodnom porovnaní, čím čiastočne odstránime negatívny dopad silného eura, ktoré znížilo jej konkurencieschopnosť v porovnaní s krajinami V4, či Bulharskom a Rumunskom.
• odvodové zaťaženie je na Slovensku bez ohľadu na existenciu krízy vysoké a systém odvodov je komplikovaný (návrhy, ako zaťaženie znížiť sme publikovali v tejto štúdii).

Pre keynesiáncov, ktorým vyššie uvedené dôvody nestačili, tu mám ešte jeden. Znižovanie odvodov ako proticyklické opatrenie preferoval už samotný John Maynard Keynes. Vo svojom liste Jamesovi Meade z roku 1942 píše:

„ Prijal som na tvoj návrh....pre rozdielne sadzby odvodov v dobrých a zlých časoch.
( 16. jún, 1942). Keynes, Collected Writings, vol. 27, strana 208.

...Čo sa týka zamestnancov, zníženie odvodov povedie skôr k zvýšeniu výdavkov v porovnaní s úsporami, ako by tomu bolo v prípade zníženia dane z príjmu, pričom zníženie odvodov je imúnne voči výhrade spojenej s redukciou dane z prímu, ktorá hovorí, že z takejto zmeny by disproporčne profitovali bohatšie vrstvy. Zároveň zníženie odvodov najmä v zlých časoch príde vhod zamestnávateľom, ktorým čiastočne zmierni náklady výroby. (1. júl, 1942). Keynes, Collected Writings, vol. 27, strana. 218.“
  pošli na vybrali.sme.sk  Delicious  digg  Linkuj  twitter