Pekári sú na mzdovom chvoste (HN)

Hospodárske noviny uverejnili 4.9.2017 článok o dopade zvyšovania minimálnej mzdy na odvetvia produkujúcu nižšiu pridanú hodnotu s komentárom Radovana Ďuranu.