Buďme deti hamburgerov: trh nás robí lepšími a socializmus naopak

Konzumná spoločnosť, neoliberalizmus, deti hamburgerov sú obľúbenými zaklínadlami moralistov. Kde rozkvitá trh a kapitalizmus, tam sa šíri sledovanie vlastného záujmu a sebectvo a zároveň upadá morálka a myslenie na blížnych.