Stanovisko k odporúčaniu Rady EÚ o prístupe pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb k sociálnej ochrane

V rámci implementácie Európskeho piliera sociálnych práv prijala Európska komisia (EK) návrh na znenie textu odporúčania Rady (Council recommendation) o prístupe pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb k sociálnej ochrane. Cieľom je podporiť ľudí v neštandardných formách zamestnania a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré v dôsledku svojho pracovného postavenia nie sú dostatočne kryté systémami sociálneho zabezpečenia, a preto sú vystavené vyššej ekonomickej neistote.