Mgr. Richard Ďurana, PhD.

Pracuje v INESS od začiatku jeho činnosti v roku 2006. Po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave absolvoval postgraduálne štúdium na Chemickom ústave SAV, kde pracoval ako vedecký pracovník - biochemik. Venuje sa hospodárskej politike, verejným financiám, duševnému vlastníctvu. Pôsobí aj ako fellow francúzskeho IREF

e-mail: richard.durana@iness.sk

Kontakt

Mgr. Juraj Karpiš

Je spoluzakladateľom INESS a členom od jeho vzniku. Ukončil Fakultu manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment. Predtým, ako začal pôsobiť v INESS, bol zamestnaný v komerčných finančných inštitúciách v zahraničí a na Slovensku. V INESS má na starosti zdravotníctvo, monetárnu politiku a euro. V rámci dlhodobej špecializácie na fungovanie finančného systému detailne sledoval a komentoval krízové dianie, čím prispel k ekonomickému vzdelávaniu na Slovensku. Časopis .týždeň ho označil za osobnosť roka 2011. V roku 2015 vydal ekonomický besteller „Zlé peniaze – sprievodca krízou“. Je členom Klubu ekonomických analytikov

e-mail: juraj.karpis@iness.sk

Kontakt

Mgr. Radovan Ďurana

Po ukončení Fakulty manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment pracoval v komerčnej banke v zahraničí ako analytik. Oblasťou jeho záujmu sú verejné financie, sociálny systém. Už niekoľko rokov vedie vzdelávací projekt Cena štátu. Pôsobí aj ako fellow francúzskeho IREF.

e-mail: radovan.durana@iness.sk

Kontakt

Ing. Martin Vlachynský

Po predchádzajúcej spolupráci nastúpil do INESS ako nový člen v roku 2012. Vyštudoval na Ekonomicko-správní fakulte MU v Brne, následne absolvoval master štúdium na University of Aberdeen. Niekoľko rokov pracoval ako špecialista na web marketing a sociálne siete. Zaoberá sa hospodárskou politikou, energetikou a prírodnými zdrojmi.

e-mail: martin.vlachynsky@iness.sk

Kontakt

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

Do INESS nastúpil po predchádzajúcej spolupráci v roku 2015. Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium na katedre Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Predchádzajúce pracovné skúsenosti má ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu.

e-mail: robert.chovanculiak@iness.sk

Kontakt

Veronika Fajbíková, MA

Veronika sa po niekoľkých rokoch v súkromnom sektore na sklonku roka 2016 pridala k INESS. Absolvovala Stredoeurópsku univerzitu v Budapešti a Bratislavskú medzinárodnú školu liberálnych štúdií, kde študovala politológiu a medzinárodné vzťahy. V INESS sa venuje stratégii, fundraisingu, a medzinárodnej kooperácii.

e-mail: veronika.fajbikova@iness.sk

Kontakt

Ing. Monika Budzák

V INESS pôsobí od roku 2014. Absolventka hospodárskej diplomacie na Ekonomickej Univerzite, študovala na Technische Universität Dresden a Wirtschaftsuniversität Wien. Pracovala vo viacerých medzinárodných korporáciách a učila v jazykovej škole. V INESS sa venuje poľnohospodárstvu, organizuje Ekonomickú olympiádu pre stredoškolákov a iné vzdelávacie podujatia.

e-mail: monika.budzak@iness.sk

Kontakt

Adam Dzurák

Adam študuje manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Absolvoval a semester manažmentu na Istanbulskej univerzite, momentálne sa zúčastňuje študijného pobytu na University van Amsterdam. Pre stáž v INESS sa rozhodol v roku 2015 po veľmi pozitívnej skúsenosti zo Semináru rakúskej ekonómie, organizovanom INESS. Asistuje analytikom a podieľa sa na príprave Ekonomickej olympiády.

Kontakt

Martin Kristály

Martin študuje podnikové financie a controlling a v INESS si rozširuje vedomosti a zbiera nové skúsenosti. Poskytuje podporu analytikom.

Kontakt

Marek Engel

Marek študuje financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Venuje sa aj stáži na sekretariáte Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet. V INESS asistuje analytikom a poskytuje im administratívnu podporu.

Kontakt

Viliam Kaliňák

Študent medzinárodných vzťahov a bezpečnostných a strategických štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Zaujíma sa o kryptomeny, kyberbezpečnosť a strednú Európu.

Kontakt

Eva Schwarzová

Nastúpila na stáž v INESS v lete 2018. Eva je študentkou Obchodnej akadémie v Trnave. Dostala sa medzi desiatku najlepších stredoškolských ekonómov vo finále Ekonomickej olympiády 2017/2018. V INESS poskytuje podporu analytikom. Zaujíma sa o monetárnu politiku a zdieľanú ekonomiku.

Kontakt

Vanesa Križanovičová

Vanesa študuje finančný manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Stážovať v INESS sa rozhodla pre víziu zlepšenia manažérskych schopností, prehĺbenie znalostí v oblasti ekonomiky a finančnej analytiky. Zaujíma sa o obchodovanie s menami a investovanie.

Kontakt

Adriána Valášková

Adriána študuje financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na stáži v INESS si rozširuje vedomosti najmä z ekonomickej oblasti, organizačné schopnosti a naberá nové skúsenosti. Zaujíma sa o rakúsku ekonómiu, medzinárodný obchod a investovanie.

Kontakt
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards