Rozpočet sa dá zostaviť aj bez vyšších daní

Súčasné balíčkové turbulencie priniesli tvrdenie ministra financií o nemožnosti zostaviť rozpočet verejných financií bez vyšších a nových daní. Takéto tvrdenie považujeme za mýtus, ktorý financmajstri oprašujú pomerne často. Zamieňajú si pritom slovíčko „nedá sa“ so slovíčkom „nechceme“.

Rozpočet sa dá zostaviť aj bez vyšších daní

Najskôr niekoľko aktuálnych faktov o rozpočtových príjmoch:

 • Príjmy verejnej správy vzrástli od roku 2008 o 6,2% HDP
 • Podľa prognózy EK dosiahnu v roku 2023 príjmy štátu 40,7% HDP, to je viac ako v Českej republike (39,8%) či v Poľsku 38,6%, len Maďarsku budú vyššie (41,4%)
 • Slovensko má najvyššie daňovo odvodové zaťaženie mzdy v strednej a východnej Európe
 • Slovensko má najvyššiu sadzbu firemnej dane v strednej a východnej Európe
 • Objem firemných daní dosahuje 3% HDP, čo je viac ako priemer EÚ, výrazne viac ako v Poľsku a v Maďarsku
 • Nepriame dane predstavujú 35% daňových výnosov, v Poľsku 40%, v ČR 32%, v Maďarsku 50%. Medzi krajinami sú veľké rozdiely v prístupe v zdaňovaní, v Nemecku to je len 26%
 • V Českej republike nikdy nebol bankový odvod, ani špeciálny odvod regulovaných subjektov
 • Negatívne externality sú len zástierka pre zvyšovanie spotrebných daní. Negatívne externality štát nesleduje ani nevyhodnocuje, nepozná ich hodnotu. Na osvetové programy vydáva menej ako percento z týchto daní.

Grafy k týmto bodom nájdete v tomto dokumente.

V takto zarámcovanej situácii môžeme preto tvrdiť, že nie je problém zostaviť rozpočet. Dôvody sú nasledovné:

 1. Zostaviť rozpočet nie je problém. Problém je zastaviť nekontrolovaný rast výdavkov. Ešte v roku 2019 dosahovali výdavky 40 mld. eur, v roku 2022 to už je 49 mld. eur. Aj bez vyšších daní má dnes vláda k dispozícii o 9 miliárd eur viac, než pred pandémiou.
 2. Dodatočné daňové príjmy sa nepoužívajú na znižovanie deficitu ale na zvyšovanie výdavkov. V rokoch 2015-2020 dosiahli nadpríjmy (neplánované príjmy) 6,5 mld. eur, ale výdavky prevyšujúce rozpočet dosiahli 15,8 mld. eur.
 3. 324 mil. eur z daňových nadpríjmov štátneho rozpočtu má byť použitých na financovanie sociálneho balíčka, hoci deficit v tomto roku dosahuje 4,5 mld. eur.
 4. Vláda nevykonala systematický a personálny audit kapitol štátneho rozpočtu, ten je predpokladom dlhodobých úspor v jej výdavkoch.
 5. Neefektívne výdavkové tituly, vrátane rodinnej politiky neboli revidované s cieľom zvýšiť ich adresnosť a neefektívnosť. Nevieme, či tieto výdavky robia to, čo od nich čakali politici pri ich zavádzaní. Navrhnutý sociálny balíček v tomto prístupe pokračuje. Je finančne nákladný, a tým vytláča potrebné reformy výdavkov v oblasti hmotnej núdze.

Slovenská verejná správa má k dispozícii podobný objem zdrojov ako iné, porovnateľné krajiny. Problémom je neustále vytváranie nových výdavkových politík, ktoré sú plošné a preto veľmi nákladné.

Slovensko potrebuje zodpovedný prístup k verejným financiám. To znamená, že dodatočné daňové príjmy sa využívajú na znižovanie deficitu a znižovanie verejného dlhu. Adresná pomoc odkázaným domácnostiam sa dá financovať z rezerv, ktoré sú na výdavkovej strane rozpočtu verejnej správy.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards