Nízkouhlíková stratégia poklesu miezd

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Pripomienkovanie stratégie je možné do 22. 01. 2020 tu.