Učebné pomôcky pomáhajú žiakom zorientovať sa vo svete financií

Rádio Regina Západ odvysielala dňa 6.3.2023 komentár analytičky Moniky Budzák k projeku INESS Cena štátu. 

Učebné pomôcky pomáhajú žiakom zorientovať sa vo svete financií

Monika Budzák, INESS: 

"Cena štátu je projekt, ktorý približuje verejné financie bežnému občanovi. Nosným prvkom projektu sú vlastne dve učebné pomôcky, ktoré sme vyvinuli a majú odporúčaciu doložku od ministerstva školstva ako pomôcky na vzdelávanie. Jedna je vlastne Vesmír verejných výdavkov. To je plagát, ktorý znázorňuje graficky, odkiaľ štát má peniaze a ako ich rozdeľuje. To znamená, že koľko ide napríklad na starobné dôchodky, koľko ide na železnice, koľko peňazí majú k dispozícii obce a mestá a podobne. Naozaj tak, aby si bežný občan z pohľadu na ten plagát vedel predstaviť, že na starobné dôchodky ide najviac peňazí, tuto ide menej a podobne. A našim cieľom je vytvoriť aj takéto väčšie povedomie medzi ľuďmi, lebo naozaj sme aj v dnešnej dobe takými svedkami, že sa šíri mnoho dezinformácií a neprávd o tom, že na čo idú štátne peniaze. A potom takou druhou časťou toho projektu je aj Bloček za služby štátu. Tento bloček naozaj vyzerá ako klasický bloček, ktorý získavate bežne v obchode. Ten vyčísľuje výdavky štátu na jedného občana.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards