Prečo je ekonomický rast ako Mona Lisa?

V pondelok 19.5. 2014 sa v KC Dunaj v Bratislave uskutočnila prednáška slovenského ekonóma pôsobiaceho v Amerike Dalibora Roháča, ktorý prijal pozvanie INESS porozprávať o príčinách hospodárskeho rastu a faktoroch, ktoré naň (ne)pravdepodobne vplývajú.

Prečo je ekonomický rast ako Mona Lisa?

Prudký hospodársky rast, ktorý nastal s rozvojom kapitalizmu, je zdrojom dnešného bohatstva spoločnosti, ale tento motív sa v diskusiách o nerovnosti a majetkových rozdieloch stráca. Preto je potešujúce, že hľadisko frekventovaného kultúrneho bratislavského spotu bolo takmer zaplnené a po prednáške nasledovala živá diskusia. Jeho sprievodný text si môžete stiahnuť tu.

Dalibor Roháč je akademik a výskumník jedného z najvýznamnejších ekonomických think tankov sveta, amerického CATO Institute. Je členom oddelenia Center for Global Liberty and Prosperity, pôsobí tiež ako Economics Fellow v najstaršom londýnskom think tanku Institute of Economic Affairs, pracoval v úrade prezidenta Českej republiky, ako výskumný spolupracovník pôsobí v bruselskom Centre for the New Europe a pôsobil tiež na Oxfordskej univerzite.

Prednáška sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie Friedricha Naumanna.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards