Cena štátu na Vazovovej a Nevädzovej

Ján Dinga prednášal dňa 18.11.2013 a 20.11.2013 na Gymnáziu Vazovova a Obchodnej akadémii Nevädzová v Bratislave.

Cena štátu na Vazovovej a Nevädzovej

Spolu asi 80 divákov z radov študentov, ale aj učiteľov, sa dozvedelo o fungovaní projektu Cena štátu a o možných prínosoch pre výuku v oblasti verejných financií.

Fotografie z prednášok:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards