Posledný vyhráva

Fotovoltika stála daňovníkov a spotrebiteľov (nielen) v západných krajinách slušné peniaze, bojujúc s nejasným nepriateľom.  Podľa súčasných odhadov však elektrina vyrobená vo fotovoltických elektrárňach dosiahne v roku 2020 tzv. grid parity, teda bude konkurencieschopná v porovnaní s ostatnými zdrojmi a nebude si vyžadovať dotácie. Mohutné verejné investície akcelerovali vývoj a panely sú čoraz lacnejšie a výkonnejšie.
 

Posledný vyhráva

Čo by malo byť logickým krokom dobrého hospodára? Čakať čo najdlhšie. Posunutie investícií znamená, že spotrebiteľ (ktorý v slovenských reáliách platí investície do obnoviteľných zdrojov energie - OZE) dostane za menej peňazí viac muziky. Ak by Slovensko spustilo investície do fotovoltiky o niekoľko rokov neskôr, výsledky (teda podiel OZE na zdrojoch energii) by boli rovnaké a ušetrili by sa stovky miliónov eur.

Nie je to sebecké? Ani v najmenšom. Naopak, sebecké je centrálne vytvoriť záväzný cieľ a ten aplikovať na každého člena bez ohľadu na jeho reálnu situáciu. Sebecké je prikázať, že obmedzené zdroje sa majú využiť takto a nie inak. Nemohli byť na Slovensku zdroje minuté na výstavbu vtedy ešte drahých OZE použité  spotrebiteľmi napríklad na obnovu automobilového parku? Alebo podnikateľmi na energetické zefektívnenie ich prevádzok?
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards