Poznáme víťazov esejistickej súťaže!

Začiatkom októbra vyhlásil INESS v spolupráci s Nadáciou Intenda esejistickú súťaž pre študentov stredných škôl na tému: Aká je cena štátu a kto ju platí?

Poznáme víťazov esejistickej súťaže!

Do uzávierky súťaže nám prišlo 61 esejí z vyše 20-tich škôl zo všetkých geografických regiónov Slovenska. Vyberať najlepšie eseje rozhodne nebolo jednoduché a proces prebehol v troch kolách. Porota pozostávajúca z analytikov INESS (Ján Dinga, Martin Vlachynský, Radovan Ďurana) sa nakoniec uzniesla na nasledujúcich víťazoch:

1. miesto: Branislav Mičko z Gymnázia Dominika Tatarku v Poprade (výherca získava notebook v hodnote 500 €)
2. miesto: Denisa Pichlerová zo Strednej odbornej školy v Rakoviciach (výherkyňa získava tablet v hodnote 300 €)
3. miesto: Matej Horňák z Obchodnej akadémie v Seredi (výherca získava smartphone v hodnote 200 €)

Víťazom srdečne gratulujeme!

Víťazné eseje budú zverejnené na internetovej stránke INESS, najlepšia z nich tiež v mesačníku Market Finesse. Vecné ceny najlepším esejistom odovzdáme v decembri na našom pravidelnom vianočnom večierku za účasti viacerých významných osobností spoločenského života.

Esejistickú súťaž podporila Nadácia Intenda.


 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards