Esejistická súťaž - Aká je cena štátu a kto ju platí?

INESS vyhlasuje v spolupráci s Nadáciou Intenda esejistickú súťaž pre študentov stredných škôl na tému:
Aká je cena štátu a kto ju platí?

Esejistická súťaž - Aká je cena štátu a kto ju platí?

Priemerný pracujúci človek odvedie takmer 50% z ceny svojej práce (hrubá mzda plus odvody platené zamestnávateľom) vo forme daní a odvodov štátu. Zároveň však získava verejné služby a statky v podobe bezpečnosti, ciest, kultúrnych podujatí, či rôznych foriem sociálnych dávok. Nie všetci však dostávajú služby v rovnakej hodnote. Niektorí do spoločnej kasy prispievajú viac, iní menej. Niektoré verejné služby zďaleka nedosahujú požadovanú kvalitu, iné služby zase občania nepožadujú vôbec, či v menšom rozsahu.

Témou esejistickej súťaže je finančný vzťah občana a štátu. Mnohé údaje, ktoré sa študentom môžu pomôcť zorientovať v problematike sú dostupné na www.cenastatu.sk. Inšpiráciou pre eseje by mali byť nasledovné otázky:

 • Koľko prispievajú na chod štátu moji rodičia a akú protihodnotu získavajú?
 • V ktorých oblastiach by mal štát míňať viac a v ktorých by mal ubrať?
 • Kde naše mesto alebo obec plytvá zdrojmi, a naopak kde by malo investovať?
 • Ktoré výdavky štátu alebo mesta majú minimálny prínos a ich zrušenie by nikomu nechýbalo?

Podmienky súťaže

 1. Uchádzač musí byť študent strednej školy.
 2. Uchádzač pošle nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument formátu.doc alebo .rtf alebo .pdf) na adresu esej[zavinac]iness.sk najneskôr do 31. októbra 2012. Uchádzač zároveň v tele e-mailu uvedie o sebe základné údaje (meno a priezvisko, názov školy, ktorú navštevuje, ročník, adresu bydliska, e-mail a telefonický kontakt). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej.
 3. Esej musí byť napísaná v slovenskom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a uvedených okruhov a jej rozsah nesmie presiahnuť 1500 slov (2-3 strany)
 4. Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora.
 5. Porota bude zostavená z vybraných analytikov inštitútu INESS a zástupcu Nadácie Intenda, ktorá súťaž podporuje
 6. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu a štylistickú stránku eseje. V prípade, že autor eseje pri jej písaní čerpal či citoval v eseji akékoľvek externé zdroje, je povinný ich v práci korektne uviesť.
 7. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota. Víťazná esej bude vyhlásená v priebehu mesiaca November 2012
 8. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí. Na webstránke INESS budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje. Víťazná esej bude uverejnená v mesačníku Market Finess a v mienkotvornom médiu, ktoré bude partnerom súťaže.

Ceny pre súťažiacich

 1. miesto: Notebook v hodnote 500 eur
 2. miesto: Tablet v hodnote 300 eur
 3. miesto: Mobilný telefón v hodnote 200 eur

Esejistickú súťaž podporuje Nadácia Intenda

Slávnostné vyhodnotenie a medializácia

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci niektorého z podujatí INESS.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards