Kto „si tlačí“ eurá?

Je to chyba Bundesbanky, že španielsky bankový sektor je nesolventný? Naozaj pomáha politika ECB „požičaj každej banke, koľko si vypýta a za akýkoľvek kolaterál“ najmä Nemecku? Koho naozaj zachraňujú tlačiarne ECB?

Kto „si tlačí“ eurá?

Na blogu Štandardná chyba pribudol ďalší zaujímavý pohľad na súčasnú európsku monetárnu politiku.

Branislav Žúdel predstavil graf príspevkov niektorých krajín eurozóny k peňažnému  agregátu M3, na základe, ktorého prišiel so šokujúcim odhalením údajného monetárneho pokrytectva Nemecka (zvýraznenie moje):

„Poďme sa teda pozrieť, kto profituje z vraj uvoľnenej menovej politiky a kto si koľko eur natlačil. ….No vida. Takže, podľa pravidiel Bundesbanky, je menová politika uvoľnená akurát tak v Nemecku, zatiaľ čo v Grécku sa za posledné tri roky prepadol príspevok k širšej peňažnej zásobe o solídnych 30% (to je porovnateľné s Veľkou hospodárskou krízou v USA). V Španielsku  nie je pritom situácia oveľa lepšia. Čiže ak tu niekto „nelegitímne asociálne a nedemokraticky“ profituje z uvoľnenej menovej politiky, tak je to Nemecko. Pochopiteľne, ak by bola na juhu Eurozóny uvoľnená menová politika (a la Nemecko), tak by sme o žiadnej kríze v Eurozóne ani nehovorili.“

Takáto interpretácia aktuálnych čísel je zarážajúca. Krajiny, kde sa eurá tlačia dnes, totiž nie sú nutne tie isté krajiny, kde vytlačené eurá skončia v peňažnej zásobe!

Ak sa Španiel José alebo hocikto iný rozhodne otvoriť účet napr. v Deutsche Bank, kam presunie svoje úspory, keďže neverí španielskym nesolventným bankám (napriek tomu, že rozdávajú pri vkladoch nad 100 eur uteráky so Spidermanom zdarma) narastie síce v štatistikách peňažná zásoba Nemecka, no bez toho, že by s tým mala monetárna politika konkrétne Bundesbanky čokoľvek dočinenia, či nedajbože Bundesbanka tlačila eurá.

Šéf Bundesbanky Weidmann sa môže rozkrájať, no s týmto nič neurobí, teda okrem vystúpenia z menovej únie a zavedením kontroly pohybu kapitálu. Bundesbanke presunom „španielskych“ eur do nemeckej komerčnej banky iba vznikne pohľadávka v rámci zúčtovacieho systému EMÚ TARGET2 voči španielskej centrálnej banke. Mimochodom  to, že sa Josého úspory nachádzajú v nemeckom peňažnom agregáte, automaticky neznamená, že budú minuté na rast nemeckého HDP. José totiž stále žije a platí účty v Španielsku. Že rastúca peňažná zásoba automaticky v Nemecku neznamená proporcionálny rast úverov ekonomike ukazuje nasledujúci graf.

K relatívnemu rastu peňažnej zásoby v Nemecku v ešte väčšej miere, ako presun vkladov do tejto krajiny, prispievajú nemecké komerčné banky, ktoré nechcú na medzibankovom trhu ďalej pokračovať v refinancovaní nesolventných bánk periférie zo strachu o  svoje peniaze. Nemecká komerčná banka tak namiesto úverovania napr. španielskych bánk stiahne peniaze radšej domov. Útek rezerv do Nemecka je dôsledkom hriechov eurozóny minulosti a nie výsledkom monetárnej politiky. Tá iba sanuje systém po takejto extrémnej migrácii peňazí v rámci menovej únie.

Graf úverov z ECB španielskym finančným inštitúciám a medziročný vývoj vkladov v španielskych bankách:

Nie nemecká, ale španielska centrálna banka ako vykonávateľ monetárnej politiky ECB vytlačí eurá, ktoré následne požičia španielskej komerčnej banke (napr. v rámci programu LTRO, ktorých osamelými kritikmi boli práve predstavitelia Bundesbanky), aby nahradila únik zdrojov z medzibankového trhu a vystrašené utekajúce vklady a zachránila ju pred bankrotom! Čistý efekt Nemecka na likviditu v eurosystéme je dokonca negatívny (presný opak tlačenia eur). Sú to totiž práve nemecké finančné inštitúcie, ktoré ukladajú „nadbytočné“ zdroje na účet v centrálnej banke čím sterilizujú ich efekt na ekonomiku. Nemecké banky takto uložia trikrát viac eur, než si od centrálnej banky v rámci refinančných programov požičajú.

Kto naozaj tlačí nové eurá? Ktoré národné centrálne banky poskytli najviac úverov vytlačením nových eur  v rámci poslednej masívnej monetárnej injekcie – úverového programu ECB (LTRO) svojim komerčným bankám ( v mld. eur):

eTrend, 26.9. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards