Kto vysvetlí rozdiely v predikciách?

Dôchodkový deficit je ešte vyšší ako sme čakali, kto vysvetlí záhadný rozdiel?. Navrhovaná (ne)reforma necháva dôchodky hlboko v červených číslach.

Kto vysvetlí rozdiely v predikciách?

Vývoj deficitu priebežného piliera po prijatí pôvodných návrhov na penzijnej reformy, zdokumentované v štúdii IFP (04/2012), ilustruje nasledujúci graf (deficit by sa pohyboval v pásme -1,5%  až -1% HDP, ak by  sa pri vyplácaní dôchodkov zohľadňoval aj počet pracujúcich a dôchodcov):

 
Aktuálny návrh reformy, ktorej dopady v dvoch grafoch zverejnil riaditeľ toho istého inštitútu Martin Filko (deficit v intervale (-2,3% až -6% HDP), posielajú súčasnú aj pripravovanú penzijnú bilanciu hlboko do červených čísel:

 
Okrem reformy, ktorá zjavne nerieši, ale len zjemňuje dopad zle nastaveného prvého piliera za cenu vyššieho zdanenia, sa na jazyk sa derie mnoho otázok.

  1. Prečo nebola oficiálne zverejnená štúdia dopadov navrhovanej dôchodkovej (ne)reformy, keď prepočty evidentne existujú?
  2. Prečo je tak zásadný rozdiel v základnom scenári? Čo sa zmenilo za necelé tri mesiace na demografickej štruktúre alebo predpokladoch dôchodkového modelu, že scenár bez zmien vykazoval za Mikloša v roku 2060 -6% deficit a za Kažimíra -9%? Demografické predpoklady komisie boli zverejnené už v roku 2011, rovnako prognóza potenciálneho rastu (Paradoxne verzia 2012 počíta s väčším počtom Slovákov v produktívnom veku a nižším celkovým poklesom obyvateľstva ako verzia 2008). Je viac než žiaduce, aby IFP, alebo MPSVR, zverejnili pozadie výpočtov. Podstatne rozdielny základný scenár (v apríli baseline znižuje schodok do 2015, v júli nie) bez adekvátneho vysvetlenia vyvoláva pochybnosti o kvalite dlhodobých prognóz.
  3. Prečo sa o reforme rozhoduje pred zverejnením analýzy Fiškálnej rady? Predkladateľov „nezávislý“ názor nezaujíma?
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards