Politici idú opäť kupovať čas (Finweb)

Problémom Európy je obrovská zadlženosť, chronické vytváranie deficitov, nezdravý finančný sektor, a nízka konkurencieschopnosť viacerých krajín. Postavenie ďalších mostov, diaľnic, či veterných elektrárni tieto problémy nijak neadresuje, povedal Martin Vlachynský dňa 3.5. 2012 v krátkom rozhovore pre Finweb.

Politici idú opäť kupovať čas (Finweb)

Nový Marshallov plán je len ľúbivý názov pre ďalšie kolo kupovania si času.

Aký dopad môžeme očakávať od novodobého  "Marshallovho plánu" na samotnú ekonomiku zadlžených krajín eurozóny?

Je to len ľúbivý názov pre ďalšie kolo kupovania si času, tentokrát priamo cez umelé zvyšovanie spotreby.

 Môže tento plán fungovať v súčasných podmienkach?

Problémom Európy je obrovská zadlženosť, chronické vytváranie deficitov, nezdravý finančný sektor, a nízka konkurencieschopnosť viacerých krajín. Postavenie ďalších mostov, diaľnic, či veterných elektrárni tieto problémy nijak neadresuje.

Je tento novodobý Marshallov plán dôkazom toho, že si politici začínajú priznávať, že len škrty na záchranu eurozóny stačiť nebudú?

Štátne dlhy stále prudko rastú a deficity sa pohybujú hlboko v záporných číslach. Škrty sú len jednorázová kozmetická operácia, pokiaľ ich nesprevádzajú štrukturálne reformy, ktoré by odstránili korene problémov, teda zlepšili konkurencieschopnosť, ozdravili bankový sektor a odstránili chronické čierne diery vo verejných rozpočtoch.

Bude plánovaná suma 200 miliárd eur stačiť na potrebné investície?

V kontexte dlhovej krízy je to malá suma, ale aj tá bude vynaložená neúčelne.

 Môžeme očakávať podobné dôsledky aké mal na povojnovú Európu pôvodný Marshallov plán?

Úlohou pôvodného Marshallovho plánu bolo obnoviť fyzický zničený kapitál, nie ozdraviť choré verejné financie a bankový sektor. O jeho výhradne pozitívnych dopadoch naviac nepanuje úplná zhoda.

Aký vplyv tento krok môže mať na investorov, trhy a financovanie zadlžených krajín?

Zatiaľ nie je jasné, akú bude mať konkrétnu podobu, ani ako bude financovaný. Ak však bude financovaný dlhopismi, o to menej zostane investorom kapitálu na nákup štátnych dlhopisov.

Finweb, 3.5. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards