Organizácie EÚ si od úst neodtŕhajú

Hoci vrcholní predstavitelia EÚ horúčkovito tlačia na úsporné opatrenia v členských štátoch, v samotných orgánoch EÚ to s plytvaním vyzerá horšie ako v Grécku.

Organizácie EÚ si od úst neodtŕhajú

Európska únia má 31 agentúr a nepreberné množstvo rôznych výborov, ktoré väčšinou využívajú zdroje z rozpočtu EÚ. Najskôr si dva výbory (Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov) zobral na mušku belgický europoslanec Derk Jan Eppink. Hoci sa hlasy za zrušenie týchto výborov v minulosti ozvali už niekoľkokrát, oba spokojne prežívajú naďalej, ba čo viac, ich rozpočty za ostatných osem rokov narástli o viac ako 50% a dosahujú cez 200 miliónov euro. Polovica z oboch rozpočtov ide na platy a výdavky členov. Každý z týchto výborov má 6 predstaviteľov s ročným platom 180 000 euro a 50 členov s platom 124 000 euro ročne. Pod nimi je niekoľko stoviek ďalších členov, medzi ktorými sú zo Slovenska aj traja odborárski funkcionári, ale aj dvaja zástupcovia zamestnávateľov (Oravec, Pintér), či vedcov (Páleník, Domonkos).

Čo produkujú? EHSV s 344 členmi v roku 2010 vypracoval 181 posudkov, čo pri rozpočte necelých 130 miliónov dáva výhodnú cenu 660 000 euro za posudok. Tie nie sú pre nikoho a nič nijak záväzné, takže reálny dopad je viac ako otázny. Ako príklad možno uviesť Názor výboru na bezdomovectvo. Medzi závermi sa napríklad dozvieme, že riešenie spočíva v práve na bývanie a založení Európskeho úradu pre bezdomovectvo. Mesačná návštevnosť stránky EHSV je okolo 31 000 návštev, teda asi toľko, čo video vášho mačiatka na YouTube. Táto náročná práca vyžaduje od členov veľa cestovania, ale veríme, že ich pohodlie neutrpelo, keďže ročné cestovné náklady na jedného člena sú 49 000 euro. Asi nikoho neprekvapí, že detailné informácie o výdavkoch výboru sa na stránke nedajú nájsť.

Toto je špička ľadovca. Na trocha väčší kus si posvietil Európsky dvor audítorov (ktorý už vyprodukoval zopár zaujímavých správ), keď preskúmal 22 z 31 agentúr EÚ. Prvé dve agentúry vznikli v roku 1975 a vystačili si skoro dve dekády, v deväťdesiatych rokoch pribudlo 10 ďalších a v mimoriadne plodnom poslednom desaťročí mohli občania EÚ privítať 19 nových agentúr.

Čo tieto nezávislé orgány EÚ robia sa nedá vždy odhadnúť z ich názvu. Pri European Railway Agency to nie je až tak ťažké, zatiaľ čo hádanie činnosti European Institute for Gender Equality, Community Plant Variety Office, či European Centre for the Development of Vocational Training môže byť zdrojom slušnej zábavy večer pri pive. Každý ich riadiaci výbor má 30-84 členov a čo najviac zaujalo Európsky dvor audítorov, rozpočty agentúr nie sú nijak zviazané s reálnou činnosťou vykonanou v minulosti a agentúry majú celkovo problémy nejako kvantifikovať dosiahnuté úspechy.

Na povrch vyplávali aj ďalšie zaujímavé skutočnosti. Väčšina z agentúr je závislých na rozpočte EÚ, no Office for Harmonization in the Internal Market žije z vlastnej činnosti (registrácia obchodných značiek a vzorov). Táto agentúra dokázala z poplatkov za registráciu naakumulovať prebytok takmer pol miliardy euro, ktorý však nemá povinnosť odviesť do rozpočtu EÚ a drží ho vo vlastných rukách.

Agentúry EÚ tak žijú vo vlastnom svete, kde žiadna kríza nehrozí, a na rokovaniach sa podávajú lososové chlebíčky.

Ale aby sme nekritizovali len vonku. Na Slovensku je okolo 800 rozpočtových a príspevkových organizácii štátu, a len tie štátne majú viac ako 10 000 zamestnancov a rozpočet takmer jednu miliardu eur. Na jednej strane medzi ne spadajú aj súdy, väznice, či detské domovy, na druhej sú tam organizácie ktorých činnosť nikdy nebola auditovaná a ich aktivity sú nejasné, ako Múzeum obchodu (priemerná návštevnosť štyria ľudia denne), Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS -Financie Tatranská Lomnica, Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV a iné.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards