Klamú (SME)

28. februára 2010 nemecká kancelárka Angela Merkelová popierala možnosť záchrany Grécka zo spoločnej európskej peňaženky: „Máme zmluvu, ktorá nepripúšťa záchranu členského štátu inými štátmi.“ Ani nie o tri mesiac neskôr už s oddialením gréckeho bankrotu za verejné zdroje z iných európskych krajín súhlasila.

Klamú (SME)

Ešte 27. októbra 2010 Merkelová o eurovale tvrdila: „[Fond] Skončí v roku 2013. Takto sme to chceli a aj schválili. Nemôže a nedôjde k predĺženiu jeho platnosti, pretože nemá slúžiť ako dlhodobý nástroj, nakoľko vysiela nesprávne signály trhom a členským krajinám a vyvoláva nebezpečné očakávania. Vyvoláva očakávanie, že Nemecko a ostatné členské krajiny a teda tiež daňoví poplatníci týchto krajín akosi vstúpia do hry v čase krízy a mohli by prevziať riziko investorov.“ O niekoľko mesiacov neskôr schválila návrh transformácie eurovalu na Európsky stabilizačný mechanizmus v roku 2013 - novú trvalú európsku inštitúciu. 15. Januára 2010 guvernér ECB Jean-Claude Trichet vyhlásil: „Nebudeme meniť náš systém zábezpeky (voči úverom ECB komerčným bankám) kvôli jednej konkrétnej krajine. Naše pravidlá vzťahujúce sa na akceptovaný kolaterál platia pre všetky krajiny rovnako.“ Výnimka akceptácie gréckych dlhopisov zo strany ECB napriek tomu, že dávno stratili investičný rating, však stále trvá. Hlavný ekonóm ECB Jürgen Stark v januári 2010 vyhlásil, že trhy sa mýlia, ak veria v záchranu Grécka ostatnými členskými štátmi. Pred niekoľkými týždňami Jean Claude Juncker – premiér Luxemburska a hlava Eurogroup, skupiny ministrov financií EÚ- cestou svojho hovorcu otvorene priznal, že zámerne klamal médiám a verejnosti o neexistencií schôdzky k vyhrotenej situácii Grécka. 

Klamú.  Údajne v záujme záchrany eura. Svätí účel prostriedky? A neklamali aj pri zavádzaní eura?

Juraj Karpiš

INESS

SME, 30.5. 2011

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards