Kde sa rýchlo míňa, tam treba pridať

Keď v jednom z  programov aktívnej politiky trhu práce zostali nevyčerpané prostriedky, vyvstala otázka, kam s nimi, aby sme ich nebodaj nemuseli vrátiť nemeckým a holandským daňovým poplatníkom. Kľúčovým pre rozhodnutie bol jediný faktor: miera čerpania. Prostriedky sa presunuli tam, kde bola „istota“, že sa vyčerpajú. Bez ohľadu na schopnosť podporiť trh práce. Pridaná hodnota dodatočného eura sa nehodnotí, pretože neexistuje žiadna informácia o užitočnosti toho predchádzajúceho...

Kde sa rýchlo míňa, tam treba pridať

Podpora študentského programu Erasmus by podľa nového rozpočtu EÚ mala vzrásť takmer dvojnásobne: „Počas nového viacročného finančného rámca 2014-2020 sa predpokladá nárast počtu mladých, študentov i akademikov, ktorí sa zapoja do rôznych programov mobility, a to zo súčasných 400 tisíc ročne na 700-800 tisíc ročne.“

Iste, o dotované štúdium v zahraničí je veľký, takmer nevyčerpateľný záujem, keďže na VŠ študuje takmer 40% populačného ročníka. Milióny študentov. Kde je ale dôkaz, že polročný pobyt na zahraničnej škole je skutočne prínosom hodný toľkých peňazí? Záujem vraj dnes presahuje možnosti programu dvojnásobne.  A rozpočet programu má vzrásť dvojnásobne. Nie je práve existencia previsu dopytu nad ponukou aspoň minimálnou zárukou, že na študijný pobyt sa nedostane „každý“, kto chce cestovať a spoznávať nové krajiny s dotáciou, ale „každý s cieľom sa niečo naučiť“?

Mesačný grant študenta programu Erasmus (neplatí si školné)

Austria 465€
Bulgaria 304€
Belgium 432€
Cyprus 390€
Germany 435€
Estonia 375€
Czech Republic 440€
Greece 409€
Denmark 592€
Hungary 406€
Spain 439€
Lithuania 328€
Finland 515€
Italy 491€
France 491€
Luxembourg 431€
England 550€
Latvia 369€
Ireland 529€
Malta 368€
Netherlands 468€
Poland 407€
Portugal 398€
Romania 327€
Sweden 499€
Slovenia 386€
Slovak Republic 375€

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards