Opäť jednoduchšia cesta

Na prideľovaní štátnej pomoci sa veľa nemení. Poskytnutie dotácie je tou najjednoduchšou cestou ako prilákať zahraničnú investíciu. Najnovšie sa vláda rozhodla podporiť investíciu Honeywell Turbo na výstavbu nového závodu na výrobu turbodúchadiel pre automobily. Zámery o neposkytovaní štátnej pomoci tak ostali iba v rovine sľubov.

Opäť jednoduchšia cesta

Minister hospodárstva pritom mohol presadzovať politiku, ktorá je plne v jeho kompetencii, v súlade s volebným programom jeho strany SaS:

Pozitívny dopad 200 mil €

Investičné stimuly sú nespravodlivé. Čo je horšie, podnikatelia sú štátom nútení z vlastných daní dotovať prichádzajúcu konkurenciu. Tá však má tendenciu po vyčerpaní výhod presúvať výrobu na trhy s lacnejšou pracovnou silou. Súčasný systém vyberania vyvolených podporuje korupčné správanie a nespravodlivo deformuje trh. V prípade zrušenia investičných stimulov sa bude môcť SARIO venovať svojim ostatným aktivitám, ku ktorým patrí aj podpora cestovného ruchu.

SaS navrhuje:

    • Zrušiť investičné stimuly bez náhrady. Ušetrené prostriedky vytvoria priestor pre zníženie deficitu verejných financií alebo daní.
    • Zlúčiť agentúru pre rozvoj investícií SARIO a agentúru pre podporu cestovného ruchu SACR do jednej, aby tieto podporné činnosti boli koordinované z jedného miesta.

Zdroj: volebný program SaS 120 nápadov; bod č. 58

Napríklad v prípade významne podporenej investície v minulom volebnom období AU Optronics bola výška štátnej dotácie 39 mil. € na 1 300 novovytvorených pracovných  miest.  Pri Honeywell je to 19 mil. na 438 miest, čo je o 45 percent vyššia dotácia na jedno novovytvorené pracovné miesto.  Ak by Honeywel použil celu dotáciu na výplatu miezd, tak pri očakávanej priemernej mesačnej mzde (1 318 €) bude môcť z dotácie pokryť celú cenu práce na viac ako 2 roky.

Priemerný podnikateľ na Slovensku (priemerná hrubá mzda v roku 2010 – 769 €) by mohol bezplatnú pracovnú silu využívať až 45 mesiacov!

Hľadať argument, prečo je podporená sumou 42 tis € na pracovné miesto iba jedna veľká investícia a nie napríklad 438 malých s jediným pracovným miesto je ťažké. Ak by štát deklaroval  obdobnú podporu naozaj na akékoľvek novovytvorené pracovné miesto, začalo by ich pravdepodobne vznikať enormné množstvo. Ale čo viac si priať ako vznik nových pracovných miest? Prečo to nerobiť, veď za chvíľu by bolo po nezamestnanosti.  To, prečo sa tak nedeje je, že pritiahnutie investora vyzerá politicky veľmi dobre, ale štát by pritiahnutie čo len desiatok  takýchto investícii rozhodne nezvládol.  Z ekonomického hľadiska je to teda nezmysel. Prečo nepodporiť najefektívnejšieho podnikateľa, ideálne tak, že ho necháme podnikať a prinajmenšom sa mu pokúsime klásť pod nohy menšie polená v podobe nižších dani a odvodov.

Plošné zjednodušenie podnikania , konkrétne ceny práce  znížením daňovo-odvodového zaťaženia by asi nemalo za následok vytvorenie 438 pracovných miest so mzdou 1 318 €. Ale na druhej strane by mohlo vzniknúť množstvo iných pracovných miest so mzdami pomerne rovnako rozdelenými, ako sú už teraz existujúce. Znížením takejto záťaže totiž vznikne priestor  na rozšírenie už existujúcich podnikateľských aktivít, ale zároveň aj vznik úplne nových. Poskytnutím dotácie nevieme rozlíšiť či je Honeywell najefektívnejší investor a vytvorí kvalitné, teda udržateľné pracovné miesta. Tie by vytvoril v prípade, ak by prišiel, aj keby dotácia nebola poskytnutá a štát by využil  zdroje na zníženie  daňovo-odvodového zaťaženia. Je na mieste sa pýtať, prečo každý občan Slovenska musel na niečo takéto prispieť sumou 4 €. Ako by boli tieto peniaze alternatívne použité, ak by ich štát na daniach vôbec nevybral?

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards