Ktorá z navrhovaných alternatív by bola pre živnostníkov výhodnejšia? (HN)

Živnostníci
majú špeciálne postavenie, majú potenciál tvorby pracovných miest a sú menšou
záťažou pre štát, nie sú kompenzovaní za stratu, tak by mali byť zvýhodnení
odvodmi. Z ekonomického hľadiska by bol systém lepšie nastavený, ak by bol
odvod na úrovni 13 percent. Bude transparentnejší s nižším odvodom, ako keby
sme mali zaviesť nejaký daňový bonus a komplikovať tak daňový systém. Príde mi
to ako čistejšie riešenie. Jednorazové odpisovanie by nemuselo predstavovať
výhodu pre všetkých živnostníkov, záleží od druhu živnosti, povedal v ankete
HN dňa 14.3. 2011 Juraj Karpiš z INESS.

Ktorá z navrhovaných alternatív by bola pre živnostníkov výhodnejšia? (HN)

Peter Goliaš, riaditeľ inštitútu INEKO

Ideálne by bolo znížiť odvody zamestnancom a zjednotiť
daňové a odvodové pravidlá pre zamestnancov aj živnostníkov. Uvedené alternatívy
nejdú týmto smerom. Ak by som však musel vybrať, zvolil by som zníženie odvodov
na 13 percent s tým, že by živnostníci mali aj adekvátne nižšie sociálne
nároky.

Juraj Karpiš,
analytik inštitútu INESS

Živnostníci majú
špeciálne postavenie, majú potenciál tvorby pracovných miest a sú menšou
záťažou pre štát, nie sú kompenzovaní za stratu, tak by mali byť zvýhodnení
odvodmi. Z ekonomického hľadiska by bol systém lepšie nastavený, ak by bol
odvod na úrovni 13 percent. Bude transparentnejší s nižším odvodom, ako keby
sme mali zaviesť nejaký daňový bonus a komplikovať tak daňový systém. Príde mi
to ako čistejšie riešenie. Jednorazové odpisovanie by nemuselo predstavovať
výhodu pre všetkých živnostníkov, záleží od druhu živnosti.

Michal Páleník, analytik Inštitút zamestnanosti

Z hľadiska daní a odvodov by malo byť jedno, či je človek
živnostník alebo zamestnanec svojej jednoosobovej eseročky. Momentálne tam je
rozdiel, výhodnejšie je byť živnostníkom. Tie účtovnícke rozdiely - napríklad
100-percentné odpisovanie - sa mi nepáčia. Ide o zásah do rovnováhy medzi
živnostníkmi a eseročkami. Nemal by byť rozdiel v ich účtovníckych zásadách. Ak
nemá živnostník nárok na niektoré poistné plnenia, tak by ich ani nemal platiť.
Ale nevidím dôvod, aby mali živnostníci iný sociálny odvod ako zamestnanci.
Sociálny odvod by mali platiť v takej výške ako zamestnanci.

Vladimír Baláž, ekonóm Slovenskej akadémie vied

To 100-percentné odpisovanie má svoje úskalia, pretože nikdy
neviete, čo by sa tým odpisovalo a bolo by ťažké to skontrolovať.
Administratívne jednoduchší by bol systém, ak by mali živnostníci 13-percentný
odvod. Aj v prípade zavedenia daňového bonusu pre živnostníkov by bol systém
neprehľadnejší.

Marek Ročkár

Hospodárske noviny,
14.3.2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards