Monetárna politika ako nástroj na redistribúciu bohatstva

Problém prenášania strát komerčných
bánk na daňových poplatníkov si začína všímať aj ekonomický mainstream. Profesor
monetárnej teórie a politiky na Univerzite v Trente Axel Leijonhufvud pomerne ostro kritizuje redistribúciu  bohatstva vďaka monetárnej politike vo svojom komentári na európskom ekonomickom portáli
VOX EU.

Monetárna politika ako nástroj na redistribúciu bohatstva


FED
dotuje banky rezervami pri takmer nulovej úrokovej sadzbe. V poskytovaní
úverov podnikom sa to významne neodrazilo, no banky môžu za tieto peniaze kupovať
štátne dlhopisy, na ktorých zarábajú 3 až 4 %.


Toto
masívne dotovanie bankového systému v konečnom dôsledku znášajú daňoví
poplatníci. Tieto dotácie ani daňový záväzok však Kongres neodhlasoval.

Politika
FEDu stláča úroky vyplácané v prospech sporiteľov na ich vkladoch na zlomok z 1
%. Zároveň banky využívajú finančnú páku až do výšky 15 násobku vlastného kapitálu
a za jej pomoci dosahujú naozaj úctyhodné výnosy nákupom štátnych
dlhopisov za peniaze zadarmo od FEDu alebo za peniaze takmer zadarmo od
vkladateľov.

Bankári
z Wall Street môžu potom opäť dostávať odmeny, na ktoré sú zvyknutí
zo starých dobrých časov a na ktoré sa cítia oprávnení, pretože na túto
činnosť musíte byť géniom. Tieto odmeny pochádzajú v konečnom dôsledku od
daňových poplatníkov ako aj z vkladov väčšiny sporiteľov, ktorí nedokážu nájsť
alternatívne bezpečné umiestnenie svojich finančných prostriedkov na dôchodok.

Hra
na škrupinky: Teraz ju vidíš, teraz nie.

Politika
nízkych úrokových sadzieb sa obrátila na hazardnú hru, kedy verejnosť nie je
schopná sledovať ako tečú peniaze od porazených k výhercom.


Záchrany
bánk počas krízy boli všetkým zrejmé a zapríčinili široké rozhorčenie;
teraz sa verejnosti tvrdí, že pôžičky komerčným bankám sú splácané bez dodatočných
nákladov pre daňových poplatníkov.


Čo
však verejnosti nikto nehovorí je fakt, že splátky pochádzajú do veľkej miery
z peňazí daňových poplatníkov, ktoré sú vyplácané bankám za to, že držia
štátne dlhopisy

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards