Opatrenie číslo 63: Znížte odvody!

Ako sa zhoršujú prognózy ekonomického rastu, vláda prichádza s novými
balíčkami plnými opatrení, ktoré nás majú pred dopadmi krízy zachrániť.
Tretí balíček končí na opatrení číslo 62. Napriek úctyhodnému počtu, to najdôležitejšie protikrízové opatrenie stále chýba. Treba znížiť odvody. Prečo? Tu sú dôvody:

Opatrenie číslo 63: Znížte odvody!

• podnikatelia získajú peniaze okamžite a nie až keď sa začne realizovať prvý PPP projekt
• znížime náklady zamestnávateľov, čo im umožní udržať viac pracovných
miest (ak by bola plná zamestnanosť, pravdepodobne celá úspora z
nižších odvodov by prešla na zamestnanca, pri vyššej nezamestnanosti si
zamestnávateľ časť tejto úspory udrží)
• znížením nákladov na prácu, na rozdiel od znižovania spotrebných daní
alebo dane z príjmu, priamo zvyšujeme motiváciu zamestnávať, čím
podporíme tvorbu nových pracovných miest
• poskytneme prostriedky zamestnávateľom, ktoré môžu podporiť ich
investície do reštrukturalizácií výroby. Slovenskú ekonomiku
nezachránime podporou slovenskej spotreby. Negatívne efekty zmeny
zahraničného dopytu ale môžeme zmierniť podporou podnikov v adaptácií
na novú štruktúru zahraničnej spotreby. Slováci produkciu VW a Kie ani
pri zvýšenom nezdaniteľnom minime nevykúpia.
• opatrenie nie je selektívne a pomôže plošne všetkým zamestnávateľom
(domácim rovnako ako zahraničným investorom, novým, starým, malým,
veľkým, poľnohospodárom, stavbárom.....)
• nie je náchylné na klientelizmus politikov a zneužívanie zo strany podnikateľov
• na rozdiel od rozdávania peňazí ľuďom, ktoré pravdepodobne tak či
onak skončia v zahraničných výrobkoch, podporujeme priamo domácu
produkciu
• na rozdiel od znižovania daní cestou zvyšovania nezdaniteľnej časti základu dane by zo zníženia odvodov profitovali vzhľadom na maximálne odvodové limity najmä zamestnanci s najnižšími príjmami. Schválené zníženie nezdaniteľnej časti základu dane nijako nepomôže 30-40% zamestnancov, ktorí vzhľadom na svoje nízke príjmy a už existujúce daňové bonusy žiadnu daň z príjmu neplatia (tento problém teraz rieši zamestnanecká prémia).
• presunom zdrojov podnikom im dovolíme využiť ich lokálne vedomosti o
novej štruktúre dopytu a na tomto základe sa rozhodnúť, ako prostriedky
umiestniť. Centrálny plánovač v Bratislave nemôže vedieť, ktoré výrobné
faktory sú nevyužívané a preto nemôže vedieť kam smerovať vládne
výdavky v snahe o ich efektívnejšie využitie..
• zlacníme slovenskú pracovnú silu v medzinárodnom porovnaní, čím
čiastočne odstránime negatívny dopad silného eura, ktoré znížilo jej
konkurencieschopnosť v porovnaní s krajinami V4, či Bulharskom a
Rumunskom.
• odvodové zaťaženie je na Slovensku bez ohľadu na existenciu krízy vysoké a systém odvodov je komplikovaný (návrhy, ako zaťaženie znížiť sme publikovali v tejto štúdii).

Pre keynesiáncov, ktorým vyššie uvedené dôvody nestačili, tu mám ešte
jeden. Znižovanie odvodov ako proticyklické opatrenie preferoval už
samotný John Maynard Keynes. Vo svojom liste Jamesovi Meade z roku 1942 píše:

„ Prijal som na tvoj návrh....pre rozdielne sadzby odvodov v dobrých a zlých časoch.
( 16. jún, 1942). Keynes, Collected Writings, vol. 27, strana 208.

...Čo sa týka zamestnancov, zníženie odvodov povedie skôr k zvýšeniu
výdavkov v porovnaní s úsporami, ako by tomu bolo v prípade zníženia
dane z príjmu, pričom zníženie odvodov je imúnne voči výhrade spojenej
s redukciou dane z prímu, ktorá hovorí, že z takejto zmeny by
disproporčne profitovali bohatšie vrstvy. Zároveň zníženie odvodov
najmä v zlých časoch príde vhod zamestnávateľom, ktorým čiastočne
zmierni náklady výroby. (1. júl, 1942). Keynes, Collected Writings,
vol. 27, strana. 218.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards