Byrokratický index

Vo svete existuje niekoľko rebríčkov podnikateľského prostredia, ktoré komplexne hodnotia kvalitu vymožiteľnosti práva, infraštruktúry, či daňových zákonov z pohľadu podnikateľa. V našom Byrokratickom indexe sme sa rozhodli držať viac pri zemi. V spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí sme identifikovali všetky administratívne úkony, ktoré štát vyžaduje od modelovej firmy (kovoobrábačská firma so 4 zamestnancami). Týmto úkonom sme priradili časovú a finančnú náročnosť. Podobným spôsobom postupuje v Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov napríklad aj Ministerstvo hospodárstva SR.

Byrokratický index

Byrokratický index je jednoduchou a prehľadnou kvantifikáciou tej povestnej „byrokratickej záťaže“, o ktorej denne počujeme od podnikateľov, politikov, či analytikov. Byrokratický index dosiahol v roku 2017 hodnotu 164 hodín. Toľko času musí priemerný zabehnutý malý podnikateľ stráviť „papierovaním“. Vykonať 78 administratívnych úkonov ho stojí 1651 eur ročne. Ak svoju firmu ešte len zakladá, musí prirátať ďalších 36,5 hodín na 33 úkonov.

Medziročný pokles indexu bude znamenať zlepšenie podnikateľského prostredia. Vláda má dnes veľa príležitostí, ako ho pomocou elektronizácie a uprataním výkazníctva významne znížiť. Byrokratický index v praxi nemôže klesnúť na nulu, to by štát musel prestať vyberať daň z príjmu či DPH. Aj keby však index klesol na nulu, neznamená to, že podnikateľ by všetky dnes evidované náklady ušetril. Napríklad preventívne kontroly stavu elektrického náradia môžu mať pridanú hodnotu pre podnikateľa, a mnohí by za ne platili aj bez zákonného donútenia. Robili by to však tie firmy, ktoré by to považovali za ekonomicky prínosné, a v intervaloch, ktoré považujú za vhodné. To je zásadný rozdiel oproti plošnej regulácii, ktorá nehľadí na individuálne rozdiely medzi firmami a nedisponuje špecifickými informáciami, ktoré podnikateľ prirodzene má po ruke.

Partnermi Byrokratického indexu sú viaceré významné zamestnávateľské zväzy, profesijné združenia a asociácie, ako aj iné think tanky a občianske združenia.

Tento prehľad sme prvý krát zostavili za Slovensko v roku 2016. V nasledujúcom roku budeme môcť zhodnotiť zmenu v indexe, a tak posúdiť proklamovanú snahu vlády zlepšovať podnikateľské prostredie. V súčasnosti jednáme s viacerými think tankmi z iných európskych štátov a dúfame, že sa nám Byrokratický index podarí rozvinúť do medzinárodného rebríčka. V roku 2017 sa ku Slovensku pripojili aj Bulharsko a Česká republika.

Spolu so zahraničnými partnermi sme sa zároveň rozhodli vyhlásiť 29. september, deň narodenín autora knihy Byrokracia - ekonóma Ludwiga von Misesa, za Medzinárodný deň byrokracie. Cieľom je vybudovať tradíciu každoročného pripomenutia si času strateného zbytočným papierovaním a malým nakopnutím v snahe niečo na tom zmeniť.

 

 

        

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards