Seminár pre novinárov o tvorbe regulácií

V utorok 20. septembra 2016 sme v priestoroch INESS privítali zástupcov médií na seminári venovanom regulácii zdieľanej ekonomiky.

Seminár pre novinárov o tvorbe regulácií

Prezentované boli najmä závery z novej publikácie INESS pod názvom Menej regulácie, viac reputácie (na stiahnutie tu).

Analytik Róbert Chovanculiak ukázal, ako zdieľaná ekonomika prišla s vlastnou súkromnou reguláciou, ktorá dokázala nahradiť často zastarané a nefunkčné verejné regulácie. Časť seminára bola navyše venovaná detailnej analýze súčasného regulačného rámca v odvetviach ubytovania a prepravy. Prezentované boli aj policy odporúčania ako tento regulačný rámec zmeniť tak, aby odpovedal požiadavkám 21. storočia a moderných technológií.

Zopár záberov z podujatia:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards