INESS na rómskom workshope v Budapešti

Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na dvojdňovom workshope „Countering Fear, the Security Mindset and the ‘Othering’ of Roma“, ktoré v dňoch 9-10. júna 2015 zorganizovali v Budapešti Think Tank Fund (TTF) a Roma Initiatives Office (RIO), patriace pod Open Society Foundations.

INESS na rómskom workshope v Budapešti

Viac ako 50 účastníkov prevažne z Európy diskutovalo o cieľoch, prekážkach a príležitostiach, ktoré túto tému sprevádzajú.

Nosnými témami boli: i) bezpečnosť, vymožiteľnosť práva a radikalizácia, ii) ekonomické aspekty a sociálne podnikanie, iii) politická participácia a voľby, iv) migrácia a inklúzia.

Dôležitým prvkom bola hľadanie prienikov medzi prácou think tankov a rómskymi organizáciami.

Záber z podujatia:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards