Vláda jednorožca

Hádali ste sa niekedy o verejnej politike s ľuďmi, ktorých Štát je zo sveta fantázie?

Naším problémom je, že musíme bojovať s jednorožcami.

Jednorožce sú, samozrejme, rozprávkové tvory podobné koňom, s veľkým špirálovitým rohom uprostred čela. Jedia dúhy, ale bez jedla vydržia aj roky, ak je to potrebné. Dokážu uniesť enormne veľký náklad bez toho, aby sa unavili. A keď ich nadúva, ich vetry voňajú ako pravé čerstvé jahody, čo spríjemňuje jazdu v povoze za nimi

Z týchto dôvodov sú jednorožce v podstate ideálom ťažných zvierat. Sú kľúčom k zlepšeniu ľudskej spoločnosti a k zdieľaniu prosperity.
 

Vláda jednorožca

Teraz asi budete namietať, že vyslovený argument má jednu zásadnú medzeru a to tú, že jednorožce v skutočnosti neexistujú. Ak by to tak bolo, bola by to fatálna facka pre tvrdenie, že jednorožce sú užitočné. Ale naozaj neexistujú?

Samozrejme, že existujú a dá sa to ľahko dokázať. Zavrite oči. Teraz si predstavte jednorožca. Ten, ktorého vidím ja, je biely s oranžovým rohom obklopený dúhami. Vaša predstava sa môže  mierne líšiť, ale niet pochýb o tom, že keď poviem „jednorožec“, obraz vo vašej mysli sa značne podobá obrazu v tej mojej. Takže jednorožce existujú a máme spoločnú predstavu, aké sú.

Problém: „Štát“ je jednorožec

Keď s kolegami na univerzite diskutujeme o Štáte, vždy si po chvíli uvedomím, že takmer pre všetkých Štát predstavuje jednorožca.  V práci sa venujem Teórii verejnej voľby, ktorá má tendenciu zdôrazňovať argumenty konzekvencializmu pred prirodzenými právami, a tak je toto rozlíšenie pre mňa obzvlášť dôležité. Moji priatelia vo všeobecnosti nemajú politikov príliš v láske, demokraciu považujú za špinavú a nechutnú, a protestujú proti brutalite a nátlakovému charakteru zahraničných vojen, vojnám proti drogám a špionáži NSA.

Napriek tomu všetci z nich bez výnimky zastávajú riešenia, ktoré rozširujú právomoci „Štátu“. Mne to pripadá doslova šialené – non sequitur (chyba v uvažovaní) takého rozmeru, že mám problém brať to vážne.

Potom som si uvedomil, že oni chcú vlastne jednorožca – Štát s vlastnosťami, motiváciami, vedomosťami a schopnosťami, aké si preň vedia predstaviť. Keď som pochopil, že oni vravia o koze a ja o voze, cítil som sa hlúpo. Pretože tento poznatok – že ľudia podporujúci rozširovanie právomocí vlády si predstavujú Štát, ktorý je v našom fyzickom svete nereálny –  je v zásade hlavným argumentom klasických liberálov už viac než 300 rokov.

Niekoľko príkladov pre ilustráciu.

Edmund Burke výstižne poukázal na klam jednorožca. Problémom nie sú zlí ľudia alebo systém, ktorý treba zreformovať. Prídu ďalšie voľby, objaví sa Mesiáš! Ďalšia reforma nás povedie k Utópii! Nie. Nie, nezrodí sa Mesiáš a nie, reforma nás nespasí.

Zbytočne mi hovoríte, že [vláda] je dobrá a že problémom je len Zneužívanie. Práve To! To samotné je zneužívanie! Všimni si, môj Pane, prosím, tú ohromnú Chybu, na ktorej je založená všetka umelá legislatívna Moc. Zistilo sa, že Ľudia mali neovládateľnú Túžbu, kvôli ktorej musela byť vytvorená stráž proti Násiliu, ktoré mohli použiť jeden voči druhému. Z toho Dôvodu si určili Guvernérov aby im vládli; ale objavil sa horší a komplikovanejší Problém – ako sa ubrániť proti Guvernérom?

Adam Smith píše v knihe Bohatstvo národov takto:

Je to systém vlády, situácia, do ktorej sú [ľudia] postavení, čo odsudzujem, nie charakter tých, ktorí v rámci nej konali. Konali tak, ako im situácia prirodzene dovolila. A tí, ktorí proti nim volali najhlasnejšie, by pravdepodobne sami nekonali lepšie.

Smith v tejto pasáži narážal na zamestnancov spoločnosti East India Company, no dá sa chápať aj všeobecne: zlyhanie systému organizácie často pramení z podnetov, logiky postupov, alebo nedokonalostí obsiahnutých v tom systéme. Ľudia pracujúci v tomto systéme pravdepodobne konajú rovnako, ako by konali iní ľudia na ich mieste. Takže pokiaľ je pravda, že si niekto vie predstaviť Štát, ktorý funguje inak, v skutočnosti neexistujú žiadne ľudské bytosti, ktoré by mohli v tomto systéme pracovať a napĺňať predstavy zástancov silného Štátu.

Nie až tak dávno Ludwig von Mises a F. A. Hayek šikovne rozpoznali problém jednorožca. V knihe Epistemologické problémy ekonómie Mises píše:

Sotva sa niekto zaujíma o sociálne problémy bez toho, že by ho viedla túžba vidieť prijaté  reformy. Takmer každý sa rozhodne o konkrétnej podobe reformy, ktorú chce presadiť ešte skôr ako sa pustí do vedeckého štúdia. Len poniektorí majú schopnosť prijať fakt, že tieto reformy sú nerealizovateľné a vyvodiť z toho všetky závery. Väčšina ľudí radšej obetuje zdravý rozum, než sa vzdá vysnených predstáv. Neznesú, že by ich utopické predstavy mali naraziť na realitu nezmeniteľných potrieb ľudskej existencie. To, po čom túžia, je iná realita, odlišná od tej na tomto svete... Želajú si byť nezávislí od sveta, ktorého pravidlá neuznávajú.

Asi najslávnejšou a najšokujúcejšou verziou „zničenia jednorožca“ je tá Hayekova, keď v knihe Osudná domýšľavosť hovorí: „špecifickou úlohou ekonómov je ukázať ľuďom, ako málo v skutočnosti vedia o tom, čo si predstavujú, že môžu navrhnúť“.

Mungerov test

Pri debatách som si všimol, že je užitočné opísať tento problém ako „problém jednorožca“ práve preto, že odkrýva zásadnú slabinu v argumente pre významnejšiu úlohu štátu. Ak chcete obhajovať použitie jednorožcov ako motora vo verejnej preprave, musia jednorožce existovať v skutočnosti a nielen vo vašich predstavách. Ľudia ihneď pochopia, prečo by bol v skutočnej hromadnej doprave problém spoliehať sa na imaginárne bytosti.

Čo však ihneď neuvidia je, prečo ich predstava „Štátu“, ktorú si vytvorili, je ako jednorožec. Preto ako pomôcku (neskromne) navrhujem tzv. „Mungerov test“.

1.    Začnite vyslovením vašej predstavy o tom, čo chcete, aby Štát robil a čo by Štát  mal mať na starosti.

2.    Prezrite si spätne vaše vyjadrenie. A teraz slovo „Štát“, nahraďte frázou „politici, ktorých poznám, kandidujúci vo volebnom systéme, s voličmi a záujmovými skupinami, ktoré naozaj existujú“.

3.    Ak si stále stojíte za svojím vyjadrením, potom máme o čom diskutovať.

Verte mi, že takýto postup môže byť veľmi zábavný. Keď niekto povie, že „Štát by mal viesť státisíce ťažko ozbrojených jednotiek s právomocou použiť donucovacie prostriedky“, požiadajte ich, aby namiesto jednorožca („Štát“) použili „George W. Bush“. Ako sa vám to pozdáva teraz?

Ak niekto povie, že „Štát by mal rozhodovať o dotáciách a daniach, ktoré menia správanie ľudí pri ich výbere energetického zdroja“, požiadajte ich nahradiť slovo „Štát“ slovami „senátori štátov, ktorých príjem závisí na uhlí, rope alebo kukuričnom etanole“. Stále vám to pripadá ako dobý nápad?

A čo tak vyjadrenie „Štát by mal vytvoriť pravidlá pre reguláciu predaja vysoko výkonných elektrických áut“. Po úprave: „Poslanci z Michiganu a iných štátov vyrábajúcich súčiastky pre spaľovacie motory by mali byť zodpovední za reguláciu Tesla Motors“. No, asi nie...

Z vlastnej skúsenosti si myslím, že míňame vedením sporov s našimi oponentmi o ich jednorožcoch príliš veľa času. My tvrdíme, že jednorožec/Štát je zlo samo o sebe a nemožno ho poraziť spôsobom, ktorý je v súlade so slobodou. Samotná mentálna existencia jednorožca je stredobodom pozornosti našich diskusií.

Problémom samozrejme je, že jednorožec, ktorého si oni vymysleli, je múdry, benevolentný a všemohúci. Je zbytočné hovoriť im, že majú mylné predstavy. Pokiaľ budeme trvať na tom, že naši oponenti sa mýlia vo vlastnostiach „Štátu“ – ktorý je v prvom rade nereálny, prinajmenšom v podobe, v akej si ju zástancovia myšlienky predstavujú – potom prídeme o pozornosť tej skupiny ľudí, ktorú zaujímajú predovšetkým dôsledky.

Keby som parafrázoval Hayeka, potom špecifickou úlohou liberálov je presvedčiť občanov, že naši oponenti sú idealisti, pretože veria na jednorožcov. Vedia len veľmi málo o Štáte, o ktorom si myslia, že ho dokážu navrhnúť.

Originál zverejnený 11. Augusta 2014 na Freeman.com.

Pre INESS preložila Daniela Potočňáková.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards