Zúčtovanie odvodov má zastaviť špekulantov. Podnikatelia sa ho boja (Trend)

Radovan Ďurana komentoval možné zmeny v odvodoch pre Trend. 18.1.2018 

 

Zúčtovanie odvodov má zastaviť špekulantov. Podnikatelia sa ho boja (Trend)

Štát plánuje robiť zúčtovanie sociálnych odvodov už desaťročie. Aktuálny návrh prichádza oneskorene a o pláne UNITAS, jednotnom výbere daní a odvodov, vôbec nehovorí

Dnes firmy nemajú veľa spôsobov, ako ušetriť na sociálnych odvodoch. Ale jeden spôsob, a to špekulatívny, predsa len je. Môžu sa dohodnúť so zamestnancom, že mu celý rok budú vyplácať nízku mzdu a raz do roka mu vyplatia vysokú odmenu. Keďže existuje strop vymeriavacieho základu, takto ušetria. Špekuláciám má zabrániť ročné zúčtovanie sociálneho poistenia, ktoré pripravuje ministerstvo práce. Tento plán je v príprave už zhruba desať rokov, začínal pod názvom UNITAS, pričom cieľom bolo zabezpečiť jednotný výber daní a odvodov. Po množstve odkladov nakoniec najnovší návrh na plán UNITAS vôbec neodkazuje.

Ustavičné posuny

Národný program reforiem SR 2015 počítal s tým, že do konca roku 2017 mala byť už schválená legislatíva a počas roka 2018 sa mal začať mesačný výber preddavkov na sociálne odvody. Do rozpočtu malo zúčtovanie priniesť vyše 56 miliónov. Národný program reforiem SR 2017 termíny posunul. Daňové a odvodové príjmy verejnej správy by sa mali zvýšiť o 49 miliónov eur. Dosť peňazí však bude stáť aj technická a personálna príprava.

Reálne sadzby. Konečne

Podľa ministerstva práce má zúčtovanie priniesť zreálnenie platieb poistného na sociálne poistenie.

,,Predpokladáme, že vplyv bude mať len na tie subjekty, ktoré v súčasnosti majú v reáli v ročnom meradle rozdielne príjmy, ako z ktorých odviedli poistné na mesačnej báze," konštatoval Michal Stuška, hovorca ministerstva práce.

Tí, ktorí majú v skutočnosti ročné príjmy vyššie, než z akých odvádzali mesačne poistné, budú musieť doplatiť.

V máji v diskusii RTVS O 5 minút 12 minister práce Ján Richter povedal, že po zavedení zúčtovania môže dôjsť k znižovaniu odvodov. Zamestnávatelia o tom pochybujú a so znižovaním odvodov nepočíta ani návrh novely.

Menej administratívy

Živnostníci oceňujú, že ubudne byrokracie a výber poistného bude pre zamestnancov a SZČO jednoduchší a spravodlivejší. Zavedenie zúčtovania sociálnych odvodov Slovenský živnostenský zväz víta.

,,Ročné zúčtovanie však na rozdiel od odôvodnenia ministerstva práce nevnímame ako nástroj na zamedzenie odvodovej optimalizácie subjektov, ale ako spôsob, ako urobiť výber poistného jednoduchší a spravodlivejší pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby," hovorí Miriam Bellušová, generálna sekretárka zväzu.

Nová legislatíva počíta s maximálnym ročným vymeriavacím základom. Podľa rezortu práce by nemalo dôjsť k výraznej zmene v porovnaní s výškou súčasného maximálneho mesačného vymeriavacieho základu.

,,Isté obavy o jeho budúcom možnom zrušení máme, ale veríme, že štát k tomuto extrémne krajnému riešeniu problému so zachovaním funkčného dôchodkového systému nepristúpi."

Obavy ostávajú

Súčasne sa obávajú, či sa do novely nejakým spôsobom nezahrnie aj dodatočné zvýšenie sociálnych odvodov. To, že má zamestnávateľ a zamestnanec na materskej už platiť poistné, podľa zväzu znamená skryté zvýšenie odvodového zaťaženia.

Zástupcovia živnostníkov by uvítali, keby súčasťou zavedenia ročného zúčtovania bol aj prechod na jednotný sociálny odvod, keď by už podnikateľské subjekty za svojich zamestnancov nemuseli rozpočítavať platby na poistenia, ale uhradili by jednu sumu, ktorú by si ďalej rozdeľovala Sociálna poisťovňa.

Nie je jasné, ako to bude s platením preddavkov v prípade živnostníka, ktorý začal podnikať napríklad v polovici roka. Bude musieť platiť preddavky aj začínajúci živnostník? Zväz predpokladá, že tu zmena nenastane a že prvá povinnosť platiť preddavky vznikne až po určení daňového základu z prvého daňového priznania.

Rôzne metre

,,Pokiaľ by sa zaviedla povinnosť platiť preddavky ihneď od otvorenia živnosti z pomerne upraveného maximálneho vymeriavacieho základu, išlo by automaticky o zvýšenie odvodovej záťaže pre SZČO," konštatovala M. Bellušová s tým, že zväz sa bude snažiť zabrániť prípadnému sprísneniu existujúceho režimu. Sporným je podľa zväzu aj vylúčenie poistencov štátu, teda štátnych zamestnancov a zamestnancov verejnej správy (školstva, zdravotníctva a iné) zo zúčtovania.

Nepáči sa to ani Radovanovi Ďuranovi, analytikovi Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS.

,,Prečo by to tak malo byť? Prečo by mali byť dobre platení zamestnanci štátu ukrátení od možnosti platiť odvody len z jedného maximálneho základu?" Zväz navrhol, aby sa pre samostatne zárobkovo činné osoby zrušilo platenie odvodov 4,75?% do garančného fondu, keďže sa na nich nevzťahuje inštitút hromadného prepúšťania a sú výlučnými prispievateľmi do fondu. Príspevky SZČO do garančného fondu idú na sanáciu neúspešného podnikania veľkých podnikov, čo je podľa zväzu nesystémové.

Predložený návrh je podľa INESS dôsledkom jedinej motivácie - získať viac zdrojov do verejného rozpočtu. Otvorenie sociálneho poistenia však poskytuje priestor aj na odstránenie nespravodlivého krátenia prvopilierových dôchodkov vyplácaných sporiteľom.

,,Taká zásadná zmena by mala byť sprevádzaná pozitívnymi úpravami vo forme celkového zjednodušenia odvodového zaťaženia a po rokoch zvyšovania odvodových základov aj so znížením sadzieb," povedal R. Ďurana. Nič také sa podľa neho nechystá.

Systémová zmena sa nechystá

V návrhu zúčtovania sa naozaj nehovorí o zreálnení sadzieb, o odstránení krížového dotovania fondov, o transformácii úrazového poistenia, ktoré by sa mohlo preniesť na súkromný sektor.

Pravdepodobnosť, že také zložité zmeny začnú platiť o rok, je podľa R. Ďuranu veľmi nízka, keďže sú potrebné náročné softvérové zásahy. Ministerstvo práce na otázku TRENDU, či je Sociálna poisťovňa technicky pripravená na zúčtovanie, neodpovedalo. Administratívu zamestnancov by podľa R. Ďuranu zjednodušilo zjednotenie miesta výberu poistného.

,,To, že sa v návrhu nespomína UNITAS, je obrovským zlyhaním súčasnej vlády. Nespomína sa ani ako budúca vízia," konštatuje R. Ďurana. Myslí si, že zamestnávateľom v skutočnosti neprinesie ročné zúčtovanie takmer žiadne výhody, ale pravdepodobne len dodatočnú administratívu. ,,Naďalej bude pretrvávať štvorjedinosť slovenského daňovo-odvodového systému - nekomunikujúce databázy zdravotných poisťovní, Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a úradov práce.

Koľko dnes ušetria

Na zdravotných odvodoch zamestnancov dnes už zamestnávatelia neušetria, keďže od roku 2017 neexistuje v zdravotnom poistení strop vymeriavacieho základu.

Sociálne odvody sa zamestnancom počítajú z mesačnej mzdy, u živnostníkov rozhoduje daňové priznanie. V Sociálnom poistení však maximálny základ existuje. V roku 2018 to je 6 384 eur a tento strop platí pre všetky fondy sociálneho poistenia s výnimkou úrazového poistenia, ktoré vymeriavací základ učený nemá. Ak firma dá zamestnancovi napríklad odmenu 12 768 eur, sociálne poistné odvedie len zo stropu 6 384 eur. Do Sociálnej poisťovne pošle zamestnávateľ 1 608 eur a toľko aj ušetrí.

Ministerstvo práce už pripravilo návrh novely sociálneho poistenia. Pripomienkovým konaním prebehla predbežná informácia. Samotný návrh novely zákona má ísť do pripomienkového konania vo februári.

Povinnosť Sociálnej poisťovne

Zúčtovanie sociálnych odvodov má byť od roku 2019 povinné pre zamestnancov, zamestnávateľov a SZČO. Všetci budú do Sociálnej poisťovne odvádzať preddavky. Tá potom v zúčtovaní vyráta reálnu výšku odvodov z celého ročného príjmu zamestnanca či živnostníka.

Ročné zúčtovanie sa nebude vzťahovať na štát (poistencov štátu), na Sociálnu poisťovňu (poberatelia úrazovej renty) a na dobrovoľne poistených. Ministerstvo práce tvrdí, že pripravovaná právna úprava má byť efektívnym nástrojom na zamedzenie optimalizácie odvodov. ,,Znížia sa tým motivácie vykazovať vysoké odmeny v jednom mesiaci, vďaka čomu bude odvodové zaťaženie práce spravodlivejšie a príjmy štátu vyššie."

Ročné zúčtovanie poistného

by mala robiť Sociálna poisťovňa. Teda nemala by sa opakovať situácia pri ročnom zúčtovaní zdravotného, keď štát preniesol v roku 2004 povinnosť podávať zúčtovanie na zamestnávateľov a podnikateľov a až od roku 2012 ho začali robiť zdravotné poisťovne.

Ako by sa malo zúčtovávať

Poistné by sa malo do Sociálnej poisťovne platiť preddavkovo od januára 2019. Zúčtovávať by sa malo prvýkrát v roku 2020 za rok 2019 povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistné na povinné poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity. Z úrazového a garančného poistenia, ktoré sa týkajú iba zamestnávateľa, sa ročné zúčtovanie nebude robiť.

Tak ako pri zdravotnom, aj sociálne by sa malo zúčtovať do 30. septembra. Ak bude mať platiteľ poistného odklad daňového priznania, tak sa urobí do 31. októbra.

A ako sa do ročného zúčtovania premietne dodatočné daňové priznanie podané po 31. októbri? Pravdepodobne sa už vykonané zúčtovanie otvorí.

Maximálne stropy

Ministerstvo práce chce v novele navrhnúť maximálny ročný vymeriavací základ, ktorý sa bude uplatňovať na zamestnávateľa, zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu pri platení preddavkov na poistnom. Ten sa má pomerne znížiť v prípadoch, ak poistenie netrvalo celý rok.

Platenie preddavkov za zamestnanca a zamestnávateľa sa zastaví zaplatením preddavkov z maximálneho ročného vymeriavacieho základu. Ak bude mať zamestnanec viac zamestnávateľov, mesačné preddavky sa budú platiť zo skutočných príjmov zamestnanca zúčtovaných na výplatu za mesiac až dovtedy, pokiaľ výška príjmov zúčtovaných na výplatu u tohto zamestnávateľa za rok nepresiahne maximálny ročný vymeriavací základ. Poistné zaplatené zamestnancom z viacerých právnych vzťahov z vyššieho ako z maximálneho ročného vymeriavacieho základu zúčtuje Sociálna poisťovňa.

Čiastky treba zohľadniť

Ako sa bude postupovať vtedy, ak bude pracovný pomer trvať len časť mesiaca? Zamestnávateľ aj zamestnanec budú povinní v danom období platiť preddavky na poistné z celej sumy, až kým sa dosiahne maximálny ročný vymeriavací základ, a fakt, že pracovný pomer trval určitý počet dní či mesiacov, sa zohľadní v zúčtovaní.

Ďalšou zmenou má byť, že odvody bude zamestnávateľ a zamestnanec platiť už aj v prípade svojej maródky. To isté sa má týkať aj žien na materskej. Preplatok za odvody z poistenia ,,vylúčených" období sa zohľadní v ročnom zúčtovania poistného.

Druhým problémom môžu byť penzisti, ktorým penziu priznali spätne a oni platili aj invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, hoci ako dôchodcovia ho nemajú platiť. Za platný dátum priznania dôchodku sa bude považovať dátum vydania rozhodnutia o dôchodku a len od tohto dátumu bude zamestnávateľ podávať opravné výkazy.

Úľavy ostanú

Zachovať by sa mala odvodová úľava 200 eur pre študentov na povinné dôchodkové poistenie pri brigádnickej práci. Takú istú výhodu získajú od 1. júla 2018 dôchodcovia (aj predčasní) - dohodári. Dnes musí zamestnávateľ podať prihlášku a odhlášku dohodára pri každom vzniku či zániku dôchodkového poistenia, vždy, keď tento zarobí v mesiaci viac ako 200 eur. Po novom zamestnávateľ podá len jednu prihlášku pri vzniku dohody a jednu odhlášku pri zániku dohody, do registračného listu zamestnanca pribudne možnosť označiť uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky a pokiaľ má zamestnanec viac zdrojov poistenia, odvodovú odpočítateľnú položku bude môcť označiť len prvý zamestnávateľ, ďalším to elektronický systém neumožní. Sociálna poisťovňa bude viesť evidenciu uplatňovaných odvodových odpočítateľných položiek a zamestnávateľovi oznámi, ak si dohodár už úľavu na odvodoch uplatnil v rovnakom čase pri inej dohode u iného zamestnávateľa.

Zamestnanec môže mať u jedného zamestnávateľa uzatvorených v rovnakom období viac pracovných pomerov. Sledovať maximálny ročný vymeriavací základ bude musieť zamestnávateľ pri každom pracovnom pomere osobitne.

Viacero zamestnaní

Ak má zamestnanec viacero zamestnaní a je aj SZČO, ročné zúčtovanie sa vykoná len z príjmov zamestnanca, ktoré mal u jedného zamestnávateľa, a na iné príjmy sa nebude prihliadať. Samostatne zárobkovo činnej osobe bude zachovaný súčasný model vzniku a zániku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia. Bude však platiť preddavky na poistnom, ktoré budú zúčtované na základe príjmov vykázaných v daňovom priznaní za obdobie, za ktoré platila preddavky.

Sociálna poisťovňa pošle výsledok ročného zúčtovania (nedoplatok alebo preplatok) zamestnancovi, samostatne zárobkovo činnej osobe a zamestnávateľovi. Nedoplatok bude treba zaplatiť do 45 dní. Rovnaká lehota bude platiť aj pre Sociálnu poisťovňu na vrátenie preplatku. Na rozdiel od zdravotného zúčtovania sa v ročnom zúčtovaní poistného v sociálnom poistení nebude preplatok či nedoplatok riešiť a uhrádzať prostredníctvom zamestnávateľa, ale poistenec ho bude povinný vyrovnať sám za seba.

Rovnako ako pri daniach a v zdravotnom poistení, nižší preplatok a nedoplatok ako päť eur by sa neplatil a nevracal. Sociálna poisťovňa bude prideľovať identifikačné číslo právneho vzťahu, ktoré bude zamestnávateľ povinný viesť v evidencii zamestnanca.

Ak sa v dôsledku ročného zúčtovania zmení vymeriavací základ, z ktorého bola vymeraná dávka dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia alebo poistenia v nezamestnanosti, dávka sa znovu vymeria z tohto zmeneného vymeriavacieho základu.

Zúčtovanie sociálnych odvodov

Preddavky na poistné by sa mali začať vyberať v roku 2019. Sociálne poistné prebehne prvý raz v roku 2020 za rok 2019.

Vykonávať ho bude Sociálna poisťovňa do 30. septembra. Ak má platiteľ poistného odklad daňového priznania, poisťovňa odvody zúčtuje do 31. októbra.

Zúčtovávať sa budú odvody zamestnávateľov, zamestnancov a SZČO. Mimo budú odvody dobrovoľne poistených a poistencov štátu.

Nedoplatok (najmenej päť eur) bude musieť poistenec a zamestnávateľ zaplatiť do 45 dní. Rovnaká lehota bude platiť na vrátenie preplatku pre Sociálnu poisťovňu.

Nová legislatíva počíta s maximálnym ročným vymeriavacím základom. Podľa rezortu práce by nemalo dôjsť k výraznej zmene v porovnaní s výškou súčasného maximálneho mesačného vymeriavacieho základu.

O zjednotení výberu daní a odvodov UNITAS sa vôbec nehovorí.

Zuzana Kollárová, Trend 18.1.2018 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards