Živnostníci môžu platiť nižšie odvody (HN)

Radovan Ďurana komentoval možné zmeny pri odvodoch pre HN. 18.1.2018 

Živnostníci môžu platiť nižšie odvody (HN)

Ministerstvo práce uvažuje o tom, že nemocenské poistenie by mohlo byť pre živnostníkov dobrovoľné.

 Počet dávok, ktoré vlani Sociálna poisťovňa vyplatila, medziročne narástol približne o šesť percent. Dôvodom je najmä rast miezd a s tým súvisiaci nárast vymeriavacích základov. Tento vzostup však pre živnostníkov znamená zvyšovanie minimálnych sociálnych odvodov. Ministerstvo práce teraz hľadá spôsob, ako znížiť ich daňové a odvodové zaťaženie. Jednou z možností by bolo dobrovoľné nemocenské poistenie.

Musia zostať krytí

Jedným z dôvodov, prečo sa o zmene rozmýšľa, je fakt, že živnostníci sa v takej veľkej miere nenechávajú vypisovať na péenky. Podľa štátneho tajomníka rezortu práce Ivana Švejnu živnostníci napríklad v roku 2016 do nemocenského fondu odviedli až 47 miliónov eur, ale čerpali len 29 miliónov eur. Rezort teraz zvažuje možné finančné a sociálne dosahy, potvrdil hovorca Michal Stuška. Upozornil, že je dôležité, aby boli tieto osoby tiež sociálne kryté a mali rovnakú možnosť využívania dávok. Poukazuje na to aj Miriam Bellusová zo Slovenského živnostenského zväzu. "Určite by mnohí možnosť dobrovoľnej neúčasti využili, lebo celkové odvodové zaťaženie je vysoké, no v zlých časoch by mohli ostať bez akéhokoľvek príjmu a stali by sa sociálne odkázanými," hovorí.

Dobrovoľná báza

Podľa Bellusovej by sa preto dalo rozprávať o čiastočne povinnom a čiastočne dobrovoľnom nemocenskom. Priestor na zmenu vidí aj analytik INESS Radovan Ďurana. "Keďže živnostníci na seba preberajú zodpovednosť za celkové príjmy, nevidíme dôvod, prečo by sa nemohli rozhodnúť a prevziať na seba zodpovednosť za kompenzáciu výpadku príjmov," hovorí. Podobne je to aj v susednej Českej republike, kde je toto poistenie dobrovoľné.

Platby pre dočasne práceneschopných

252 eur vyplatila Sociálna poisťovňa priemerne na jedného dočasne práceneschopného v roku 2017

6percent bol vlani medziročný nárast nákladov Sociálnej poisťovne na nemocenské dávky oproti predchádzajúcemu roku

Vývoj celkových prostriedkov vyplatených Sociálnou poisťovňou na Slovensku (v mil. EUR)
 

2015 2016 2017
nemocenské  
278,8 310,8 352,3
ošetrovné  
10,5 12,2 14,8
materské  
125,7 150,9 199,3
vyrovnávacia dávka  
0,05 0,06 0,07

Priemerná mesačná suma vyplatenej dávky (v EUR)
 

2015 2016 2017
nemocenské  
221,1 236,4 251,5
ošetrovné  
82,3 86,8 94,3
materské  
429,8 477,8 567
vyrovnávacia dávka  
53,7 58,7 77,24

Sumy vyplatených prostriedkov živnostníkom (v mil. EUR)
 

2015 2016 2017
nemocenské  
24,1 25 27
ošetrovné  
0,47 0,52 0,56
materské  
2,44 3,3 4,43

Koľko zamestnancov bolo priemerne práceneschopných (v percentách za november 2017)
 

3,1 celoštátny priemer
3,81 Prešovský
3,23 Košický
2,81 Banskobystrický
3,66 Žilinský
3,53 Trenčiansky
3,05 Nitriansky
3,39 Trnavský
1,93 Bratislavský

HN, Zuzana Matuščáková 18.1.2018 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards