Zákon diskriminuje stovky neštátnych škôl

Hospodárske noviny uverejnili vyjadrenia analytika Róberta Chovanculiaka k zmene financovania škôl. 4.11.2021

Zákon diskriminuje stovky neštátnych škôl

Po novom by súkromníci a cirkev uzatvárali zmluvy s obcami alebo so samosprávnymi krajmi.

„Navrhovanú zmenu hodnotím pozitívne. Vyrovnáva podmienky medzi súkromnými, cirkevnými a štátnymi zariadeniami,“ konštatuje Róbert Chovanculiak, INESS.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards