Za a proti šrotovnému: Je výhodné podporovať predaj nových áut?

Martin Vlachynský sa pre Trend vyjadril k zavedeniu šrotovného. 10. 06. 2020.

Za a proti šrotovnému: Je výhodné podporovať predaj nových áut?

Šrotovné preskupí dopyt v čase

Martin Vlachynský, analytik INESS

Šrotovné je len rétoricky pekne zabalený ekvivalent tornáda alebo leteckého bombardovania – hodnoty nevytvára, ale ich ničí. V prípade šrotovného sú „zbombardované“ ojazdené automobily. Bohužiaľ, legenda o „nedostatočnej spotrebe“ je silná a živá a pomáha podobným nápadom prežiť aj pod paľbou logických argumentov.

Automobilov sa ani vo svete a ani na Slovensku nepredáva menej preto, lebo zákazníka prešla akási chuť spotrebovávať tento hmotný statok. Vozidlá sa nepredávajú z iných dôvodov. Po prvé klesla ich užitočnosť. Pred pandémiou nám automobil vyprodukoval cestu s deťmi do školy, do zamestnania, na nákupy alebo na dovolenku k moru. Nateraz nám však z toho ostal len malý zlomok.

Po druhé, zoči-voči hroziacej kríze menia spotrebitelia svoje investičné priority a automobily v ich rebríčku hodnôt, jednoducho, klesajú. To však rozhodne nie je chyba v systéme samom, to je len imunitná reakcia.

Zákazníci šrotovné, samozrejme, využijú, ale je to len pre efekt obecnej pastviny – ten, kto šrotovné využije, získa na úkor toho, kto sa ho rozhodne nevyužiť, no zaplatí ho v daniach či v zníženej kúpyschopnosti peňazí. Toto opatrenie povedie z veľkej miery len k časovému preskupeniu dopytu. V momente, keď sa ohlási zámer zaviesť šrotovné, zákazníci obmedzia aj tie posledné nákupy automobilov, ktoré si predtým naplánovali. Počas šrotovného sa, naopak, nákupy zvýšia a po jeho skončení sa zase znížia pod normálnu hladinu.

Celkový efekt 55-miliónového balíka šrotovného na Slovensku bol pred jedenástimi rokmi zhruba 500 kúpených automobilov nad dlhodobým normálom. Toľko sa ich však na Slovensku vyrobí za štyri hodiny.

Lenže aj dlhodobé zvýšenie predaja automobilov pomocou šrotovného by znamenalo jedinú vec – že spotrebitelia umelo presunuli zdroje z iných plánovaných nákupov či investícií. Šrotovné sa „nezaplatí“ výberom DPH z predaných automobilov, ako radi argumentujú niektorí politici. Táto daň z pridanej hodnoty sa totiž v rovnakom čase nevyberie z nákupov iných spotrebných vecí, ktoré sa pre presun zdrojov na automobily neuskutočnili.

Celý článok si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards