Výpadok v príjmoch z licencií (TA3)

Radovan Ďurana hodnotil vývoj výberu daní pre TA3. 8.1.2018 

Výpadok v príjmoch z licencií (TA3)

Igor Haraj, moderátor: "Časť podnikateľov sa vyhýbala plateniu daňovej licencie a podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu si svoju povinnosť nesplnilo takmer 60-tisíc firiem. Tým došlo k výpadku príjmov štátneho rozpočtu vo výške takmer 40 miliónov eur. Z kontroly tiež vyplýva, že finančná správa platby nevymáhala dostatočne."

Andrej Horváth, reportér TA 3: "Daňovú licenciu v minimálnej výške 480 eur do rozpočtu neodviedlo takmer 80-tisíc právnických osôb, čo spôsobilo 38-miliónový výpadok príjmu štátu. Podľa ministerstva financií časť pohľadávok je vedená voči nekontaktným firmám."

Peter Kažimír, minister financií: "Máme možnosť sa dôvod proste domnievať, že sú to vlastne mŕtve firmy, ktoré možno nemajú ani majiteľov. Takže aj tam ten pokus bude, ale samozrejme, tak aby to malo zmysel, pretože nemá zmysel niečo vymáhať, vynakladať na to ďalšie prostriedky, ak, ako sa hovorí, kde nič nie je, ani čert neberie."

Andrej Horváth: "Výsledky kontroly NKÚ ukázali, že systém výberu daňových licencií nebol dostatočne efektívny. Správca dane si nesplnil svoju povinnosť, keď v rokoch 2014 a 2015 nevyzval viac ako 44-tisíc firiem na podanie daňového priznania v náhradnej lehote."

Daniela Bolech Dobáková, hovorkyňa NKÚ: "Správca dane nepodnikol dostatočné kroky na to, aby vyzval daňové subjekty na podanie daňového priznania. Ak by totiž finančná správa výber dane realizovala dôsledne, mohol byť príjem štátneho rozpočtu vyšší."

Andrej Horváth: "Štát vlani dosiahol historicky najefektívnejší výber dane z pridanej hodnoty, podľa odborníka má ale finančná správa stále medzery a plateniu daní sa na Slovensku vyhýba množstvo firiem."

Radovan Ďurana, analytik INESS, (telefonát): "Je to už druhýkrát, keď kontrolný úrad upozorňuje na to, že ministerstvo financií, respektíve finančná správanie je dostatočne efektívna pri výbere spotrebných daní a tentokrát ani daňových licencií."

Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančnej správy SR, (telefonát): "Čísla zo správy neboli finálne, na vykonanie uvedených úkonov totiž ešte neuplynula zákonná lehota a odvtedy finančná správa vyzvala ďalšie tisícky subjektov na vyrovnanie svojich podlžnosti."

Andrej Horváth: "Povinnosť platiť daňové licencie vznikla podnikateľom od roku 2014, týkala sa aj firiem, ktoré nevykazovali žiaden zisk, alebo boli v strate. Štát ju od Nového roka zrušil. Pohľadávky za uplynulé obdobie tým ale nezanikajú. Hlavným cieľom licencií z podnikania bolo podľa rezortu financií zvýšenie daňových príjmov a zníženie počtu špekulatívnych firiem."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards