Výjazdové rokovanie vlády v Hnúšti (Rádio Slovensko)

Rádio Slovensko poukazuje na štúdiu o stimuloch od INESS. 26.2.2018 

Výjazdové rokovanie vlády v Hnúšti (Rádio Slovensko)

Marián Kukelka, moderátor: "Vláda dnes doniesla do okresu Rimavská Sobota ďalší jeden milión eur. Ten pôjde na konkrétne projekty v regióne. Mimo plnenia akčného plánu začnú na budúci rok v okresnom meste stavať väznicu, ktorá vytvorí tristoštyridsať pracovných miest. Vďaka investičným stimulom vytvoria podnikatelia v okrese ďalšie desiatky pracovných pozícií. Oproti sľubovaným dvetisíc tristo pracovných miest je to však stále málo."

Marta Výbošteková, redaktorka: "Jednorazový príspevok jeden milión eur si rozdelia najmä mestá Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec napríklad na rekonštrukcie materských škôl či výstavbu dopravného ihriska. Takisto nad rámec akčného plánu schválila vláda výstavbu väznice v Rimavskej Sobote. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská."

Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR (Most-Híd): "Pre túto lokalitu to znamená vytvorenie tristo štyridsiatich stálych pracovných miest."

Marta Výbošteková: "V rámci investičných stimulov vzniknú ďalšie pracovné miesta."

Lucia Žitňanská: "Samotného okresu sa týka ešte návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Kamenárstvo Ulický, samotná podpora pre tento projekt je vo výške sedemstopäťdesiattisíc eur, z toho stopäťdesiattisíc vo forme daňovej úľavy. Má byť vytvorených dvadsaťpäť nových pracovných miest."

Marta Výbošteková: "Pre porovnanie výšky dotácie na pracovné miesto, podľa inštitútu INESS v rokoch 2002 až 2016 sa na Slovensku udelilo stosedemdesiatšesť investičných stimulov a priemerný náklad na jedno prisľúbené pracovné miesto bol viac ako tridsaťtisíc eur. A čo sa týka počtu pracovných miest, teda dvadsaťpäť, oproti sľubovaným dvetisíc tristo pracovným miestam je to stále málo a primátor Tisovca Peter Mináč hovorí, že peniaze tečú do regiónu pomalšie ako by si predstavovali."

Peter Mináč, primátor mesta Tisovec: "Na našom regionálnom sneme bola určite aj určitá kritika k naplneniu celého akčného plánu, ale aj k naplneniu uznesení vlády Slovenskej republiky, ktoré boli prijaté 2016 v Rimavskej Sobote. To sa týka hlavne infraštruktúry a viacerých podporných projektov, ktoré zabezpečujú jednotliví ministri."

Marta Výbošteková: "Avšak aj v Tisovci majú pozitívnu informáciu. Po pomoci zo strany vlády príde do mesta v apríli ďalšia strojárska firma. Peter Mináč."

Peter Mináč: "Prejde z Bratislavy výroba hydrovalcov a predpokladá tam nárast ďalších dvadsať až dvadsaťpäť pracovných miest. Čiže my už rokujeme aj s vedením strednej odbornej školy v Tisovci, pretože predtým tam pôsobil odbor strojárstva."

Marta Výbošteková: "Ministerka Žitňanská, ktorá viedla rokovanie vlády, uviedla, že plnenie akčných plánov nie je zatiaľ dostatočné. Na zlepšenie situácie je potrebné zlepšenie spolupráce tak miest a obcí, ako aj župy a ministerstiev."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards