Voľno aj vyššie mzdy by prikázali

SME zdielali vyjadrenie Róberta Chovanculiaka na tému odborov na Slovensku. 28.9.2021

Voľno aj vyššie mzdy by prikázali

Róbert Chovanculia, analytik, INESS:

„Na Slovensku sa odborové organizácie zamerali na budovanie vzťahov a väzieb s politikmi a vládami viac než na budovanie členskej základne.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards