Vláda musí pri rozpočte rátať so šetrením

Televízia RTVS odvysielala dňa 7.8.2023 rozhovor s analytikom Radovanom Ďuranom na tému zvyšovania daní a adresnejšej pomoci ľuďom. 

Vláda musí pri rozpočte rátať so šetrením

Radovan Ďurana, INESS:

"Štát má v podstate neobmedzenú moc na zvyšovanie daní, tzn. na znižovanie majetku daňových poplatníkov. My sme v situácii, že buď prídeme o dávky, ktoré nám štát vypláca, resp. časť ľudí napr. tých s vyšším príjmom, ktorí tie dávky nepotrebujú, alebo tie dávky ostanú, ale budeme musieť všetci platiť vyššie dane. Čiže neexistuje spôsob, pri ktorom by Slovák na to nedoplatil buď poklesom dávky alebo vyššími daňami. A potom je tá tretia alternatíva, a to je skutočne pozrieť sa na výdavky štátu na to, či dávajú zmysel. Ja si myslím, že toto by mala byť priorita. Predpokladám, že slovenskí politici nejaké úspory nakoniec prijmú, ale budú sa práve spoliehať na to, že dane z takých nepopulárnych činností, ako je fajčenie alebo spotreba alkoholu, spomína sa tu aj daň z cukru, ktoré sú, ktoré nemajú toľko nepriateľov, aj keď my tu máme ten veľký problém, že ľahko sa povie, že vytvárajú nejaké negatívne výdavky ako externalitu, ale nikto sa netrápi tým, že by ich vyčíslil a nevedieme tú debatu o tom, že či náhodou už dnes fajčiari neplatia tie dane dostatočne vysoké, len sa tak nejak spoliehame, že však oni môžu zaplatiť viacej, lebo nikto nemá rád dym z cigariet. Ďalšie príjmy dajú sa zdaňovať viacej nehnuteľnosti, ale to je opäť nepopulárne. Dá sa ďalej zvýšiť DPH-áčka, čím sa predraží spotreba domácností. Ja by som bol veľmi nerád, tak ako spomínal pán Valachy, keby sa nová vláda postavila k tomu tak, že zase ukáže prstom na bohatých a zoberme si to odtiaľto a zaveďme progresívne zdanenie, pretože to demotivuje ľudí od aktivity a z dlhodobého hľadiska to nie je celkom udržateľný nástroj. Popritom my potrebujeme uvoľniť bariéry ekonomického rastu, a to je v podnikateľskom prostredí odstrániť zbytočnú byrokraciu, čo nám pomôže aj znížiť počet zamestnancov verejnej správy a sústrediť sa na to, aby ľudia boli ochotní platiť nižšie dane zo svojej ekonomickej aktivity vo väčšej miere, ako je tomu dnes."
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards