Večná ekonomická dilema: Nasledujú ľudia prácu alebo práca ľudí? (Trend)

Martin Vlachynský sa 28.6.2017 vyjadril pre Trend k dotačným akčným plánom na podporu zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch Slovenska

Večná ekonomická dilema: Nasledujú ľudia prácu alebo práca ľudí?  (Trend)

"Politici veria, že každý región môže byť rovnako bohatý, čo je nezmysel. Oni tak chcú rozhodovať o tom, kto bude úspešný, a dotáciami sa snažia podporiť často menej úspešných podnikateľov. Regionálne rozdiely sú pritom bežným stavom a trvá desaťročia, kým sa zmenia. Preto je naivné očakávať rýchle zmeny," uviedol Martin Vlachynský, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards