Ustriehnuť lacnejší prúd bude pre ľudí jednoduchšie (Finweb)

Martin Vlachynský 18.7.2017 komentoval pre Finweb  zavedenie trojpásmovej sadzby ceny elektriny v novej vyhláške ÚRSO

Ustriehnuť lacnejší prúd bude pre ľudí jednoduchšie (Finweb)

Nová vyhláška dočasného vedenia nie je pri stanovení cien konkrétna, rozhodnú burzy.

Na minuloročnú vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví doplatil Jozef Holjenčík. Po tom, ako sa ukázalo, že avizované nižšie ceny priniesli niektorým odberateľom vyššie ceny na faktúrach, musel z úradu odísť. Nová regulácia by podobne zemetrasenie nemala priniesť. Zatiaľ neodpovedá na otázku, o koľko elektrina zdražie a nerieši ani sporný G-komponent.

Inteligentné meračef

Z pohľadu spotrebiteľov je dôležité zavedenie trojpásmovej sadzby, ktorá priamo súvisí s inštaláciou inteligentných meracích systémov. Tie zaznamenávajú spotrebu v reálnom čase a informácie odovzdávajú spotrebiteľovi, ako aj dodávateľovi. Vďaka odstupňovanej sadzbe budú môcť používatelia inteligentných meračov ušetriť tým, že presunú časť svojej spotreby do času, na ktorý sa bude aplikovať lacnejšia sadzba. Európska únia chce do roku 2020 dosiahnuť, aby 80 percent meračov bolo takýchto, na Slovensku by ho malo mať 604-tisíc odberných miest.

Zavedenie taríf víta Marek Vlachynský, analytik z INESS-u, aj keď ho považuje za oneskorený. Upozorňuje však, že "bez flexibilnej tvorby cien elektriny sa potenciál týchto systémov nedá využiť naplno". S tým súhlasí aj Jiří Koudela, riaditeľ predaja Slovakia Energy. Podľa neho by "oveľa väčší efekt mala taká úprava, ktorá by umožnila odberateľom s inteligentnými meračmi odoberať elektrinu za ceny stanovené napríklad na dennom trhu". Tam sa totiž cena môže v jednotlivých hodinách výrazne líšiť, niekedy dokonca dodávateľ môže odberateľovi za odber platiť. To je dané tým, že elektrina sa nedá skladovať, a v časoch ako neskorý večer či noc, keď sa jej spotreba zmenšuje, klesá aj jej cena.

Nejasné ceny 

Vyhláška sa sčasti vracia ku koncoročnému zneniu. Samotné ceny však budú závisieť od viacerých faktorov, najmä ceny na burze. Tie podľa Lenky Ferenčákovej, šéfredaktorky portálu energia.sk, tento rok stúpali. Aj Ľubomír Jahnátek, pravdepodobne nový predseda ÚRSO, potvrdil, že ak veľkoobchodné ceny pôjdu nahor, tento stav sa premietne aj do koncových faktúr pre domácich a firemných odberateľov. Ferenčáková však považuje za rizikovú hlavne úpravu výpočtu povolených výnosov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy. Tá bude po novom jednozložková a bude závisieť iba od rezervovanej kapacity. "Dosah tohto opatrenia na trh napríklad Republiková únia zamestnávateľov odhadla v objeme plus jeden milión eur dodatočných nákladov, ktoré sa premietnu do cien distribúcie," vysvetľuje.

Zabudnutý G komponent

Úrad sa skôr či neskôr bude musieť venovať aj riešeniu situácie okolo G-komponentu, táto téma však vyhlášku obišla. Ide o špeciálny poplatok pre výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov za prístup do sústavy, ktorí musia platiť aj výrobcovia, ktorí zmluvu o prístupe nemajú. Táto skutočnosť spôsobila veľkú kritiku, ako aj viaceré súdne spory. V jednom prípade už okresný súd dal výrobcom za pravdu. "V platnosti ostáva doterajšia úprava, ktorá vyvoláva rozpory medzi výrobcami elektriny a distribučnými spoločnosťami," komentuje návrh novej vyhlášky právnik Jozef Hudák. Myslí si, že ustanovenia upravujúce platbu za prístup nepatria medzi najzrozumiteľnejšie a určite by sa dali zlepšiť a zjednodušiť, a to by mohlo dopomôcť k vyriešeniu kauzy. Zároveň však poukazuje na to, že na ukončenie fakturácie G-komponentu nestačilo ani rozhodnutie Ústavného súdu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards