Udržateľnosť našich verejných financií je najhoršia v únii

Rádio Express uverejnilo vo svojej reportáži vyjadrenie Radovana Ďuranu. 28.9.2021

Udržateľnosť našich verejných financií je najhoršia v únii

Vyjadrenie Radovana na tému novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti:

„Návrh na jeho zrušenie už je síce na stole, ale, bohužiaľ, je doplnený o rodičovský dôchodok, ktorý je ako keby ďalším krokom späť. Vnímam to teda predovšetkým ako politickú otázku, kde súčasná koalícia nemá dostatok sily, aby udržateľnosť verejných financií mala ako prioritu.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards