Tretie časť daňovo-odvodovej reformy

Rádio Expres odvysielalo reportáž s vyjadreniami analytika Radovana Ďuranu k daňovo-odvodovej reforme. 16.11.2021

Tretie časť daňovo-odvodovej reformy

Radovan Ďurana, INESS:

„Je aj v záujme štátu alebo ekonomiky, aby podnikatelia mali možnosť podporovať vlastné firmy, pokiaľ im veria. Pokiaľ podnikateľ chce udržať pri živote viac firiem, udržať viac pracovných miest, tak toto mu to umožní.“

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards