Tlačová správa: Priebeh petície proti zrušeniu slobodného prístupu k úsporám v II. pilieri

Dňa 17.10. 2022 zaslal INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz tlačovú správu novinárom o priebehu petície proti zrušeniu slobodného prístupu k úsporám v druhom pilieri.

Tlačová správa: Priebeh petície proti zrušeniu slobodného prístupu k úsporám v II. pilieri

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz inicioval petíciu, v ktorej chce spojiť občanov, ktorí nesúhlasia so zrušením slobodného prístupu k dôchodkovým úsporám v II. pilieri.

K dnešnému dňu petíciu podporilo už 3 800 občanov. Neustále rastúci počet podporovateľov potvrdzuje, že možnosť rozhodovať o svojich úsporách považujú sporitelia za dôležitú vlastnosť II. piliera.

Nie je to prekvapujúce. Zo všetkých sporiteľov, ktorí pristúpili k čerpaniu úspor, 62%* sporiteľov uprednostnilo v roku 2021 slobodné nakladanie s úsporami. Naopak, 16% sporiteľov zvolilo možnosť Doživotného dôchodku z celej nasporenej sumy, pričom väčšina z nich tak urobiť musela, pretože nedosiahli na úroveň priemerného dôchodku.

Priemerná hodnota úspor, ktoré si vybrali sporitelia, dosiahla 13 753 eur. Všetci títo sporitelia museli splniť podmienku poberania minimálne priemerného dôchodku z I. piliera 492 eur, aby nemohli neskôr spadnúť do sociálnej siete.  

Hodnota vyplácaného doživotného mesačného dôchodku bola 21,7 eur. Aj z týchto čísel je zrejmé, že ministerstvo sa svojim návrhom novely snaží donútiť sporiteľov zvoliť si možnosť, ktorú dnes nechcú, možnosť, ktorú sporitelia považujú za horšiu. Snaží sa im nanútiť vlastnú predstavu, ako má dôchodca „správne“ míňať svoje úspory. Názor a preferencie občana nie sú pre ministerstvo dôležité. Pritom pre mnohých sporiteľov bola aj možnosť slobodného nakladania s úsporami dôvodom, prečo sa rozhodli do II. piliera vstúpiť.

Takýto postup ignoruje skutočnosť, že dôchodcovia majú rôzne dôchodcovské potreby. Dôchodok z prvého piliera nedokáže zafinancovať väčšie jednorazové výdavky. Nech už je to zateplenie domu, doplatenie hypotéky, či zafinancovanie kvalitnejších (a dostupných) sociálnych služieb v čase odkázanosti. Sporenie v druhom pilieri má v tomto obrovskú výhodu, programový výber zvyšuje úžitok sporiteľov.

Na Výbore pre sociálne veci NRSR, kde Radovan Ďurana z INESS 12.10.2022  prezentoval výsledky  a požiadavky petície (od 1h 22min), sa viacerí prítomní poslanci a poslankyne zhodli, že otázkou programového výberu by sa mali ďalej zaoberať.

Veríme, že poslanci pred druhým čítaním k tejto novele skutočne zoberú hlas sporiteľov do úvahy a v schvaľovanej novele nakoniec možnosť slobodného prístupu k úsporám zachovajú

Petícia je dostupná na tomto linku: Peticie.com - Podpisy - Petícia proti zrušeniu slobodného prístupu k úsporám v II. pilieri

Iniciátori petície:

Radovan Ďurana, analytik INESS Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Martin Mlýnek, podpredseda Občianskej konzervatívnej strany

Miloš Moravčík, ekonóm

 

*Zdroj: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2021

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards