Tlačová správa: Petícia proti zrušeniu slobodného prístupu k úsporám v II. pilieri

Dňa 23.9. 2022 zaslal INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz tlačovú správu novinárom o spustení petície proti zrušeniu slobodného prístupu k úsporám v druhom pilieri.

Tlačová správa: Petícia proti zrušeniu slobodného prístupu k úsporám v II. pilieri

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz inicioval petíciu, v ktorej chce spojiť občanov, ktorí nesúhlasia so zrušením slobodného prístupu k dôchodkovým úsporám v II. pilieri.

Dnes si môžu sporitelia, ktorí majú zabezpečený doživotný dôchodkový príjem v priemernej výške, vybrať svoje úspory z II. piliera, a to jednorazovo, alebo v ľubovoľnom počte výberov. Môžu tak naplniť aj tie svoje dôchodcovské potreby, ktoré sú investičného charakteru – výmena okien, zateplenie domu, splatenie zvyšku hypotéky, zaplatenie kvalitnejšej sociálnej/zdravotnej starostlivosti, či spolufinancovanie štúdia svojich vnúčat. Túto možnosť im svojim hlasovaním potvrdilo 126 poslancov schválením predmetného zákona v roku 2017.

Až 67% sporiteľov si v rokoch 2018-2020 vybralo túto možnosť prístupu k úsporám. Novela zákona, ktorá v utorok 20.9.2022 prešla prvým čítaním v parlamente, im túto možnosť chce zobrať. Sporiteľ sa tak k svojim úsporám dostane len vo forme nízkych mesačných výplat.

S týmto obmedzením nesúhlasíme z nasledujúcich dôvodov:

  • Slobodný prístup k úsporám zvyšuje ich užitočnosť. Možnosť uspokojiť jednorazovo aj nákladnejšie potreby je zásadná výhoda II. piliera, ktorú I. pilier nedokáže ponúknuť.
  • Vstup do II. piliera je spojený s rizikom, že vplyvom ekonomického cyklu, vládnych rozhodnutí, či chybných investičných rozhodnutí, sporiteľ našetrí menej, ako by získal z prvého piliera. Slobodný prístup k úsporám spolu s možnosťou dedenia toto riziko vyrovnáva.
  • Zrušenie slobodného prístupu k úsporám nie je primerane zdôvodnené. Prístup k úsporám je podmienený zabezpečením doživotného príjmu v priemernej výške, čo eliminuje riziko, že človek ostane v starobe bez príjmov
  • Možnosť slobodne nakladať s úsporami nie je ojedinelá, prístup k úsporám je napríklad aj v krajinách ako Austrália alebo Spojené kráľovstvo
  • Zrušenie slobodného prístupu k úsporám zníži atraktivitu II. piliera, čo môžu využiť politici, ktorí už dnes hovoria o jeho obmedzovaní, či zoštátnení, so záluskom na vyššie súčasné príjmy verejných financií a ich prerozdelenie, napríklad vo forme sociálnych balíčkov.

Organizátori petície budú o jej výsledku informovať poslancov Národnej rady SR, ktorí budú o tomto zákone opäť rokovať na schôdzi od 18.10.2022.

Pevne veríme, že spoločný hlas tisícok občanov bude stačiť na to, aby poslanci prehodnotili toto oklieštenie slobodnej voľby sporiteľov.

Iniciátori petície:
Radovan Ďurana, analytik INESS Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika
Martin Mlýnek, podpredseda Občianskej konzervatívnej strany
Miloš Moravčík, ekonóm

Petíciu nájdete na tomto linku: Petícia proti zrušeniu slobodného prístupu k úsporám v II. pilieri

Ďalšie informácie k problematike slobodného výberu nájdete TU.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards